Cau Uned Plant Ysbyty Llwynhelyg oherwydd salwch staff

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty LlwynhelygFfynhonnell y llun, Google

Mae Uned Pediatrig Ysbyty Llwynhelyg, Sir Benfro wedi gorfod cau dros y penwythnos oherwydd prinder staff.

Yn ôl yr ysbyty mae salwch ymysg aelodau o'u staff wedi gorfodi iddyn nhw gau'r uned am y penwythnos gan nad oedd meddygon o'r radd ymgynghorol ar gael.

Mi fydd plant sydd angen gofal pediatrig yn yr ardal yn cael eu dargyfeirio i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Ysbyty Llwynhelyg: 'Yn anffodus, oherwydd salwch ac er gwaethaf yr holl ymdrechion i ddod o hyd i staff dros dro (gan gynnwys cymorth asiantaeth).

"Nid oes gennym y meddyg gradd ymgynghorol sydd ei angen i gadw'r Uned ar agor ac yn ddiogel y penwythnos hwn," meddai

Yn ôl yr ysbyty bydd yr uned yn ail-agor fore Llun.