Malcolm Allen: Digwyddiad siop yn 'gamddealltwriaeth'

Published

Mae'r cyn-chwaraewr pêl-droed rhyngwladol Malcolm Allen wedi dweud bod digwyddiad mewn archfarchnad yn "gamddealltwriaeth".

Cadarnhaodd Heddlu Gogledd Cymru iddyn nhw dderbyn adroddiad o ladrata yn siop Morrisons Caernarfon ddydd Iau.

Nos Wener dywedodd y sylwebydd: "Camddealltwriaeth oedd y cwbl. Mae'r mater wedi dod i ben. Does yna ddim cyhuddiadau. Mae o ar ben.

"Dyna'r oll sydd gen i i'w ddweud. Mae o y tu ôl i mi a'r tu ôl i bawb arall."

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Cawsom adroddiad o ladrata ar 7 Tachwedd. Bu ymchwiliad i'r mater. Ni chafodd unrhyw un ei arestio.

"Deliwyd gyda'r mater yn y gymuned."

Nid oedd y siop yn dymuno gwneud sylw.

Pynciau Cysylltiedig