Cwestiynu AS eto am honiadau treuliau drwy dwyll

Published
image captionChris Davies yw AS Brycheiniog a Maesyfed ers 2015

Mae Aelod Seneddol o Gymru wedi cael ei gwestiynu gan yr heddlu am yr ail waith ynglŷn â honiadau yn ymwneud â hawlio treuliau drwy dwyll.

Cafodd AS Ceidwadol Brycheiniog a Maesyfed, Chris Davies ei holi gan swyddogion am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf.

Mae'n mynnu ei fod wedi gwneud "camgymeriad gonest" drwy hawlio am dreuliau ar gyfer lluniau a dodrefn i'w swyddfa etholaethol yn 2016.

Dywedodd llefarydd ar ran Scotland Yard bod "cyfweliad pellach wedi ei gynnal ar ddydd Mercher 24 Hydref 2018".

Cafodd Mr Davies ei gyfeirio at yr heddlu gan yr Awdurdod Annibynnol i Safonau Seneddol (IPSA).

Cadarnhaodd Mr Davies ei fod wedi cyfarfod gyda Heddlu'r Met "o'i wirfodd er mwyn tynnu'r achos i'w derfyn", gan ychwanegu: "Fe fyddaf yn barod i roi datganiad pellach am y ffeithiau unwaith fydd yr achos wedi dod i gasgliad."

Dwy anfoneb

Mae wedi bod yn Aelod Seneddol ers dros dair blynedd, ar ôl cipio'r sedd gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn 2015.

Dywedodd llefarydd ar ran Scotland Yard: "Fe wnaeth uned arbennig lansio ymchwiliad ym mis Mehefin 2018. Cafodd dyn 50 oed ei gyfweld o'i wirfodd dan rybudd ddydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018.

"Cafodd cyfweliad pellach ei gynnal ddydd Mercher 24 Hydref 2018. Mae'r ymchwiliad yn parhau."

Mae yna le i gredu bod Mr Davies wedi ei gyhuddo o greu dwy anfoneb am £450 a £250, yn hytrach na hawlio'r £700 llawn am y lluniau drwy gyfrifiadur.

Yn y gorffennol mae'n dweud iddo ad-dalu'r £450, a ddefnyddiwyd o gronfa ar gyfer ASau newydd er mwyn sefydlu swyddfeydd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol