Cyrff traeth Malltraeth: Dau ddyn 'wedi lladd eu hunain'

  • Cyhoeddwyd
malltraeth
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i draeth Malltraeth am 11:43 fore Gwener

Mae cwest wedi cofnodi dwy reithfarn o hunan-laddiad yn achos dau ddyn o ogledd orllewin Lloegr fu farw ar un o draethau Ynys Môn ddechrau'r flwyddyn.

Cafwyd hyd i gyrff Richard Adam Hollis, 37, a Nathan Jordan Orritt, 18 - y ddau yn wreiddiol o Sir Gaerhirfryn - ar draeth ger Ynys Llanddwyn ar 9 Chwefror.

Clywodd y gwrandawiad yng Nghaernarfon eu bod nhw wedi'u clymu at ei gilydd gyda rhaff, a'u bod yn ôl pob tebyg wedi neidio oddi ar Bont Menai bedwar diwrnod ynghynt.

Fe ddechreuodd ymchwiliad yr heddlu i'r achos wedi i droed dynol gael ei ddarganfod ar draeth yn Y Felinheli, yng Ngwynedd ar 7 Chwefror.

Olion bysedd

Cerddwr ddaeth o hyd i'r cyrff wedi'u clymu i'w gilydd gyda rhaff cryf.

Roedd troed Richard Hollis ar goll. Drwy olion bysedd y cafodd y ddau ddyn eu hadnabod.

Ar ôl ymchwilio ymhellach fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru gadarnhau nad oedd y marwolaethau'n cael eu trin fel rhai amheus.

Ffynhonnell y llun, Lancashire Evening Post
Disgrifiad o’r llun,
Roedd modd i'r heddlu greu darlun o symudiadau olaf y dynion o ffôn symudol Nathan Orritt

Daeth plismyn o hyd i ffôn symudol ym mhoced Nathan Orritt a llwyddo i ddefnyddio gwybodaeth ohono i ddilyn symudiadau'r ddau ddyn yn eu dyddiau olaf.

Roedd hynny'n cynnwys ymweliad â Llyfrgell Conwy ar 2 Chwefror pan fu'r ddau'r ymchwilio ar-lein am swyddi gwag a llefydd i fyw. Clywodd y gwrandawiad eu bod yn ddiwaith ac heb cartref sefydlog.

Dim tystion

Yn ardal Porthaethwy y gwnaed yr alwad olaf o'r ffôn ynchydig cyn hanner nos ar ddydd Llun 5 Chwefror.

Galwad ffôn 999 wnaeth bara llai na munud oedd honno ond chafodd yr un gair ei ddweud gan neb.

Clywodd y cwest bod yna ddim lluniau CCTV yn dangos y dynion yn cyrraedd y bont na thystion i'r hyn ddigwyddodd.

O ystyried natur y llanw ac i'r cyrff olchi i'r lan ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, dywedodd y crwner Dewi Pritchard Jones ei bod hi'n debygol i'r ddau neidio i'w marwolaeth o Bont Menai.

Clywodd y cwest i Mr Hollis golli ei droed, o bosib, wrth daro creigiau neu ran o'r bont wrth ddisgyn.

Cofnododd y crwner reithfarn o hunan-laddiad yn y ddau achos.