Matthew Rhys: Ysu i wneud ffilm am Owain Glyndŵr

  • Cyhoeddwyd
Matthew Rhys
Disgrifiad o’r llun,
Matthew Rhys

Mae'r actor o Gaerdydd, Matthew Rhys, yn dathlu ei benblwydd yn 44 oed heddiw ac yn dyheu am noson o gwsg fel anrheg delfrydol yn dilyn genedigaeth ei fab.

Meddai Matthew mewn cyfweliad gyda Dewi Llwyd ar Radio Cymru: "Sai'n teimlo bod fi wedi cysgu yn iawn am ddwy flynedd a hanner felly fyddai unrhyw gwsg yn cael ei dderbyn yn wresog iawn!"

Mae hefyd wedi bod yn gyfnod prysur a llwyddiannus yng ngyrfa seren The Americans a The Post wedi iddo gyrraedd y brig gan ennill Emmy eleni ar gyfer y Prif Actor mewn Drama am ei ran yn The Americans.

Cyllell â dwy fin

Meddai Matthew: "I ryw raddau dw i wedi cyrraedd rhyw fath o nod yn fy ngyrfa ond gyda'r teimlad yna mae'r teimlad arall yma o feddwl falle fod 'na mwy o bwysedd ar gyfer y perfformiad yma a sut ydw i'n dal â'r afael yma?

"Mae e'n sicr yn gyllell â dwy fin."

Disgrifiad,
Ydy Matthew Rhys yn teimlo fod e wedi cyrraedd y brig? Gwrandewch ar glip o'r cyfweliad ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul, Radio Cymru.

Fel golygfa o ffilm

Meddai'r actor, sy'n byw yn Brooklyn, Efrog Newydd: "Dw i dal yn cael sioc pan dw i'n meddwl bod mab fi wedi cael ei eni yn Brooklyn. Mae'n rhywbeth mor ddierth, mor estron i fi.

"Yn aml dw i'n cerdded e yn ei pushchair dros Bont Brooklyn gyda Manhattan yn y cefn. Mae'n fy mwrw i yn ddyddiol taw hwn fydd ei filltir sgwâr e, hwn fydd e'n galw'n adref. Ac i fi mae fel rhyw olygfa o rhyw ffilm!"

Disgrifiad o’r llun,
Matthew Rhys a Keri Russell yn 'The Americans'

Cysylltiad â Chymru yn parhau

Meddai Matthew, sy'n siarad Cymraeg â'i fab: "Dyna'i gyd mae e'n clywed wrthaf i. Mae ei gyfri e'n dod mlaen yn dda a'i liwiau; mae e bron yn gallu cyfri i 10 yn Gymraeg.

"Mae'r awydd am Gymru yno o hyd a dw i'n siŵr byth bythoedd. Ni'n dod adref mor aml a gallwn ni.

"Dw i wedi bod yn gweitho ar brosiect Owain Glyndŵr am flynyddoedd maith ond mae ariannu rhywbeth fel 'na, yn sicr os ti'n dweud 'hoffwn i wneud e yn y Gymraeg gyda is-deitlau', ti'n clywed y drws yn cau yn glep.

"Os yw'r prosiect a'r amseru yn iawn, bydden i'n dod adref mewn eiliad gron."

Mwy ar Cymru Fyw