Arestio 11 yn dilyn cyrchoedd yn ardal Casnewydd

Published
image copyrightHeddlu Gwent
image captionCafodd 13 cyrch eu cynnal yn ystod oriau mân fore Iau

Mae 11 person wedi eu harestio yn ystod cyfres o gyrchoedd gan Heddlu Gwent yn ardal Alway a Lliswerry yng Nghasnewydd fore Iau.

Meddiannwyd ceir, gemwaith, cyffuriau ac arian parod oedd yn gysylltiedig â throseddu cyfundrefnol gan Heddlu Gwent, yn dilyn 13 cyrch yn yr ardal.

Fe wnaeth y cyrchoedd a'r arestiadau, sy'n rhan o Ymgyrch Jigsaw, hefyd ddod o hyd i gyffuriau.

Dywedodd y llu bod troseddwyr difrifol o'r fath yn "fygythiad cyson" i gymunedau'r ardal, ac mae Heddlu Gwent yn galw ar y gymuned leol i'w hysbysu o unrhyw beth sy'n ymddangos "allan o le".

image copyrightHeddlu Gwent
image captionRoedd 160 o swyddogion arbenigol yn rhan o'r cyrchoedd yng Nghasnewydd fore Iau

Mae'r 11 person sydd wedi eu harestio yn parhau i fod y ddalfa ac mae ymchwiliadau'r heddlu yn parhau.

Daeth yr heddlu hefyd o hyd i gyffur Dosbarth A, sydd bellach yn cael ei archwilio gan dîm fforensig.

Canlyniadau dyrys i gymunedau

Yn ôl Andrew Tuck, Ditectif Arolygydd Troseddau Cyfundrefnol: "Mae troseddwyr sy'n rhan o droseddau difrifol o'r fath yn fygythiad cyson i'n cymunedau, nid oes ganddynt barch at neb, ac mae trachwant personol am gyfoeth a statws yn achub y blaen ar unrhyw foesoldeb.

"Mae gan drais difrifol, cyflenwi cyffuriau a thwyll, i gyfeirio at rai problemau yn unig, ganlyniadau dyrys sy'n achosi poen a dioddefaint yn ein cymunedau - rhai sydd, yn amlach na pheidio, ddim yn cael eu gweld fel rhan o ddarlun mawr troseddu cyfundrefnol."

image copyrightHeddlu Gwent
image captionRoedd y cyrchoedd yn rhan o Ymgyrch Jigsaw i fynd i'r afael â throseddu cyfundrefnol yng nghymunedau Gwent

Dywedodd uwch-arolygydd ardal Casnewydd, Ian Roberts, bod y cyrchoedd fore Iau yn "un agwedd o frwydr ehangach i daclo troseddu difrifol a chyfundrefnol yng Ngwent".

"Rydym yn cadw llygad ar y bobl yma, ac ni fyddwn yn rhoi'r gorau iddi tan ein bod wedi ennill y frwydr i roi stop ar y grŵp yma o droseddwyr," meddai.

Galwodd Mr Roberts ar drigolion yr ardal leol i gysylltu gyda Heddlu Gwent petaent yn gweld unrhyw beth amheus yn eu cymunedau.

"Os welwch chi rywbeth sy'n edrych allan o le, neu os oes 'na rywbeth nad yw'n taro deuddeg, yna gallwch gysylltu gyda ni, gan wybod y byddwn yn mynd ati i ymdrin ag e.

"Bosib ei fod yn edrych fel rhywbeth bach i chi, ond i Heddlu Gwent, gall arwain at ateb problem llawer mwy."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol