Ched Evans yn erlyn ei gyn-gyfreithwyr am golli cyflog

  • Cyhoeddwyd
Ched EvansFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw fod Ched Evans yn ennill cyflog o £18,000 yr wythnos pan gafodd ei garcharu

Mae'r pêl-droediwr Ched Evans yn erlyn y cyfreithwyr oedd yn ei amddiffyn yn yr achos a arweiniodd ato'n treulio dwy flynedd a hanner dan glo.

Cafwyd Mr Evans yn ddieuog o dreisio mewn ail achos yn 2016, ac mae nawr yn ceisio adennill miliynau o bunnoedd o gyflog mae'n honni iddo golli oherwydd ei fod yn y carchar.

Mae disgwyl i achos y chwaraewr yn erbyn ei gyn-gyfreithwyr, Brabners, gael ei gynnal yn yr Uchel Lys yn Llundain ym mis Ebrill 2019.

Dywedodd Brabners bod yr achos yn eu herbyn yn "gwbl ddi-sail".

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ched Evans bellach ar fenthyg gyda Fleetwood Town yn Adran Un

Yn yr achos gwreiddiol yn 2012, cafwyd Mr Evans - cyn-chwaraewr Manchester City sydd wedi ennill 13 cap dros Gymru - yn euog o dreisio dynes 19 oed mewn gwesty ger Y Rhyl flwyddyn ynghynt.

Ar y pryd roedd yn chwarae dros Sheffield United, a'r gred yw ei fod yn ennill cyflog o £18,000 yr wythnos.

Ond fe wnaeth y Llys Apêl ddileu ei euogfarn, ac fe'i cafwyd yn ddieuog gan reithgor mewn ail achos yn 2016.

Mae Mr Evans, sydd bellach ar fenthyg gyda Fleetwood Town o Sheffield United, nawr yn ceisio hawlio iawndal gan ei gyfreithwyr yn yr achos gwreiddiol.

Dywedodd llefarydd ar ran ei gyn-gyfreithwyr, Brabners, eu bod wedi "cyflwyno amddiffyniad cryf yn yr achos yn erbyn Ched Evans" a'u bod yn "amddiffyn ein hymdriniaeth o'r achos".

"Ry'n ni'n credu bod y cais am iawndal yn gwbl ddi-sail," meddai.