Hedfan adre i Cribyn o'r Rhyfel Mawr... mewn Fokker

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad,
Rhoddodd y peilot Simon Jones 'syrpreis' i'w deulu pan ddaeth adref yn ei awyren

Fe ddaeth Capten Simon Jones, mab fferm Frongelyn yn Cribyn ger Llanbedr Pont Steffan, adref at ei deulu yn ei awyren yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf er mwyn rhoi syrpreis i'w ffrindiau a phobl y pentref, ar ôl cyfnod fel peilot yn Ffrainc a'r Almaen.

Dros un penwythnos fe gasglodd miloedd o bobl y fro i weld yr awyren Fokker oedd wedi ei chipio oddi ar yr Almaenwyr.

Ffynhonnell y llun, Mair Gaunt
Disgrifiad o’r llun,
Teulu Simon wedi casglu tu allan i fferm Frongelyn

Cychwynodd ddiddordeb Simon mewn awyrennau drwy ryfeddu ar sut roedd yr adar yn medru hedfan mor ddi-drafferth, cyn gweld peilot yn hedfan am y tro cyntaf uwchben dinas Caerdydd a glanio ar gaeau Llandaf.

Roedd yn un o aelodau gwreiddiol yr RAF yn ogystal â bod yn beilot a oroesodd y rhyfel pan ar un adeg doedd dim disgwyl i beilot fyw yn hirach na phythefnos.

Un penwythnos fe benderfynodd Capten Simon Jones ddychwelyd nôl i fferm y teulu gyda'i awyren.

Yn y darn sain yma mae Trystan ab Ifan yn olrhain hanes y gŵr hynod yma o Geredigion oedd â'i fryd ar fod yn beilot yn y Rhyfel Mawr

Drwy gyfweliadau gyda aelodau teulu'r peilot mentrus hwn, ynghyd â'i eiriau ef ei hun, cawn gipolwg ar fywyd un o arloeswyr hedfan 100 mlynedd yn ôl.

Hefyd o ddiddordeb: