Rhybudd melyn am law trwm a llifogydd posib yn ne Cymru

  • Cyhoeddwyd
rhybudd melyn glawFfynhonnell y llun, Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi dweud y gallai de Cymru wynebu rhywfaint o lifogydd ddydd Mercher yn dilyn glaw trwm dros nos.

Fe fydd rhybudd melyn am law mewn grym rhwng 00:15 a 12:00, gyda disgwyl i hyd at 40-60mm ddisgyn mewn rhai mannau.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai cawodydd trwm, ynghyd â dail hydrefol yn rhwystro draeniau, olygu trafferthion i ychydig o dai a busnesau.

Maen nhw hefyd wedi rhybuddio teithwyr bysus a threnau i ddisgwyl siwrneiau hirach, gyda dŵr ar y ffyrdd hefyd yn debygol o effeithio ar yrwyr.