Penodi is-weinidog Swyddfa Cymru yn lle Mims Davies

Mims Davies Image copyright UK Parliament
Image caption Astudiodd Mims Davies, AS Eastleigh, ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Mims Davies AS wedi gadael ei swydd fel is-weinidog yn Swyddfa Cymru.

Cafodd Ms Davies, aelod dros Eastleigh, ei phenodi'n is-weinidog dros y celfyddydau, y cyfryngau a chwaraeon gan Theresa May wedi ymddiswyddiad Tracey Crouch yr wythnos ddiwethaf mewn ffrae dros beiriannau hapchwarae ods sefydlog.

Mae AS Selby ac Ainsty, Nigel Adams, nawr wedi ei benodi'n is-weinidog yn Swyddfa Cymru.

Mr Adams yw'r pedwerydd AS i fod yn y swydd ers dechrau'r flwyddyn - sy'n arwydd, yn ôl Ysgrifennydd Llywodraeth Leol Cymru, Alun Davies nad yw Llywodraeth y DU yn cymryd Swyddfa Cymru o ddifrif.

Cafodd Ms Davies ei phenodi ym mis Gorffennaf, gan olynu Stuart Andrew, oedd ond wedi camu i esgidiau Guto Bebb ym mis Ionawr.

Doedd hi ddim yn derbyn tâl am y swydd, a dim ond pythefnos yn ôl oedd ei hymddangosiad cyntaf o flaen y Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae Nigel Adams yn Aelod Seneddol ers 2010

Mae Mr Adams yn un o chwipiaid cynorthwyol y llywodraeth Geidwadol yn San Steffan ac yn gyn-weinidog llywodraeth leol.

Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi diolch i Ms Davies "am ei holl waith caled yn y misoedd diwethaf".

Dywedodd hefyd ei fod yn edrych ymlaen at weithio gyda Mr Adams, a bod ganddo'r "profiad seneddol cadarn" angenrheidiol "i'n helpu i wireddu polisiau sy'n gyrru Cymru i lwyddo o ran cryfder economaidd a chydnabyddiaeth yn rhyngwladol".

Ond mewn neges ar ei gyfrif Twitter yn ymateb i'r penodiad, dywedodd Alun Davies: "Felly, dyw Llywodraeth y DU hyd yn oed ddim yn cymryd Swyddfa Cymru o ddifrif rhagor."

Straeon perthnasol