Carcharu dyn o Ynys Môn oedd â lluniau o gam-drin plant

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Ynys Môn wedi cael ei garcharu am dair blynedd a thri mis ar ôl i luniau o gam-drin rhyw difrifol gael eu canfod ar ei gyfrifiadur.

Cafodd Joseph Wright, 29 o Draeth Coch, ei ddal wedi iddo ddechrau sgwrsio â swyddog heddlu oedd yn esgus bod yn ferch 13 oed.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod "lluniau brawychus", gan gynnwys rhai o fabanod yn cael eu cam-drin, wedi eu canfod ar gyfrifiadur ac iPad.

Fe wnaeth Wright bledio'n euog i 11 cyhuddiad, gan gynnwys ceisio annog merch i gyflawni gweithred ryw ac edrych ar luniau anweddus, a cheisio trefnu i gyflawni gweithred ryw â phlentyn.

Cafodd hefyd ei ganfod yn euog o greu a dosbarthu lluniau anweddus o blant, a bod â delweddau pornograffig eithafol yn cynnwys anifail yn ei feddiant.

Cannoedd o luniau

Clywodd y llys fod 999 llun gwaharddedig a 403 fideo o blant wedi eu canfod ar ddyfeisiadau Wright.

Dywedodd Myles Wilson ar ran yr erlyniad fod swyddog heddlu hefyd wedi creu proffil ffug o ferch 13 oed o'r Rhyl, a bod Wright wedi ymateb drwy ei "gwahodd" hi i'w gyfarfod ym Mangor.

Ar ran yr amddiffyniad dywedodd Peter Barnett fod Wright yn byw bywyd unig, ei fod wedi pledio'n euog ar y cynnig cyntaf, ac nad oedd wedi bod mewn trafferth gyda'r gyfraith o'r blaen.

Er bod rhai o'r delweddau gafodd eu canfod ymhlith y rhai mwyaf difrifol, meddai, doedd Wright ei hun ddim wedi dod i gyswllt gyda phlentyn.

Wrth ddedfrydu Wright, dywedodd y Barnwr Petts ei fod wedi "chwarae ei ran yn y broses o gam-drin plant".

"Mae plant yn cael eu cam-drin a'r lluniau'n cael eu dosbarthu er mwyn i bobl fel chi eu mwynhau," meddai.

"Rydych chi'n rhan o'r farchnad sy'n cadw hyn i fynd ac fe wnaethoch chi chwarae'ch rhan wrth ddosbarthu rhai o'r delweddau."

Bydd Wright yn destun gorchymyn atal niwed rhyw, ac fe fydd rhaid iddo hefyd aros ar y gofrestr troseddwyr rhyw am oes.

Pynciau Cysylltiedig