Canfod bomiau heb ffrwydro ar dir eglwys yn Ynys Môn

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau eu bod wedi dod o hyd i fomiau sydd heb ffrwydro ger eglwys ar Ynys Môn.

Dros y penwythnos bu swyddogion yn chwilio'r tir ger Eglwys Sant Mwrog yn Llanfwrog ger Caergybi.

Dywedodd swyddogion fod yr "ordnans" gafodd eu canfod yn debygol o fod wedi bod yno "ers peth amser".

"Fe fyddwn nawr yn archwilio'r eitemau yn fforensig a bydd ein hymchwiliad yn edrych i sut y daethon nhw i fod yno.

"Fe wnaethon ni archwilio'r ardal gyfagos yn llawn yn dilyn y darganfyddiad i wneud yn siŵr nad oedd eitemau eraill."

Ychwanegodd yr heddlu nad oedd perygl i'r cyhoedd ond eu bod yn awyddus i siarad ag unrhyw un oedd â gwybodaeth neu wedi gweld unrhyw beth amheus.