Ateb y Galw: Y reslar Barri Griffiths

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Barri Griffiths

Y reslar Barri Griffiths, sydd bellach yn perfformio yn y Cirque du Soleil yn Las Vegas, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Elis Roberts yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Chwarae pêl-droed bob prynhawn Gwener yn yr ysgol gynradd.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Jet o Gladiators a Pamela Anderson.

Disgrifiad o’r llun,
Dydi Pamela Anderson ddim wedi newid llawer ers ei chyfnod yn y gwisg nofio coch yn 'Baywatch'

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Disgyn mewn i gachu gwartheg pan o'n i tua 8.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Pigo fy nhrwyn.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Creigiau Dre wrth Tremadog. Does nunlla fel adra!

O Archif Ateb y Galw:

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Nos Calan 2007.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Gonest. Cryf. Gwyllt.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Fight Club. Andros o ffilm ddiddorol, efo lot o gwffio!

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Orig Williams. Mae 'na gymaint o straeon dwi heb eu clywed.

Disgrifiad o’r llun,
Y reslar Orig Williams, neu El Bandito, oedd hyfforddwr reslo Barri. Bu farw yn 2009

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Mae gen i draed maint 16.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Mynd i'r gym, chwarae pêl-droed, meddwi.

Beth yw dy hoff gân a pham?

ACDC, Back in Black. Andros o gân dda yn y gym.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cawl llysiau, vindaloo cyw iâr, cacen siocled.

Disgrifiad,
Dylan yn holi’r reslar Barri Griffiths cyn iddo symud i fyw i Las Vegas!

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Unrhyw chwaraewr Lerpwl - 'swn i wrth fy modd yn chwarae yn Anfield.

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Gwion Tegid