BBC Cymru Fyw

Ateb y Galw: Y reslar Barri Griffiths

Published
image copyrightBarri Griffiths

Y reslar Barri Griffiths, sydd bellach yn perfformio yn y Cirque du Soleil yn Las Vegas, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Elis Roberts yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Chwarae pêl-droed bob prynhawn Gwener yn yr ysgol gynradd.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Jet o Gladiators a Pamela Anderson.

image captionDydi Pamela Anderson ddim wedi newid llawer ers ei chyfnod yn y gwisg nofio coch yn 'Baywatch'

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Disgyn mewn i gachu gwartheg pan o'n i tua 8.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Pigo fy nhrwyn.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Creigiau Dre wrth Tremadog. Does nunlla fel adra!

O Archif Ateb y Galw:

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Nos Calan 2007.

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Gonest. Cryf. Gwyllt.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Fight Club. Andros o ffilm ddiddorol, efo lot o gwffio!

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

Orig Williams. Mae 'na gymaint o straeon dwi heb eu clywed.

image captionY reslar Orig Williams, neu El Bandito, oedd hyfforddwr reslo Barri. Bu farw yn 2009

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Mae gen i draed maint 16.

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Mynd i'r gym, chwarae pêl-droed, meddwi.

Beth yw dy hoff gân a pham?

ACDC, Back in Black. Andros o gân dda yn y gym.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cawl llysiau, vindaloo cyw iâr, cacen siocled.

media captionDylan yn holi’r reslar Barri Griffiths cyn iddo symud i fyw i Las Vegas!

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Unrhyw chwaraewr Lerpwl - 'swn i wrth fy modd yn chwarae yn Anfield.

Pwy sydd yn Ateb y Galw wythnos nesaf?

Gwion Tegid

Pynciau Cysylltiedig

  • Ateb y Galw