Cyhoeddi enw dynes fu farw mewn digwyddiad yn Sir y Fflint

Llys Dewi
Image caption Cafodd corff Teresa Garner ei ganfod mewn tŷ yn Llys Dewi, Pen-y-ffordd, rhyw ddwy filltir o bentref Mostyn

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi enw dynes fu farw mewn digwyddiad ym Mhen-y-ffordd, Sir y Fflint ddydd Mercher.

Cafwyd hyd i gorff Teresa Garner, 46 oed, yn ardal Llys Dewi y pentref ar ôl i'r heddlu gael eu galw yno.

Mae swyddogion yn parhau i holi dyn 51 oed, oedd hefyd yn y tŷ, ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Iestyn Davies o'r llu: "Mae tîm fforensig yn parhau i fod yn y tŷ ac mae archwiliad post mortem yn digwydd heddiw er mwyn dod i gasgliad ynglŷn ag achos y farwolaeth.

"Dydyn ni ddim yn chwilio am neb arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad."

Straeon perthnasol