Carcharu dyn o Fôn am gam-drin dynes gydag eitemau bwyd

lindsay maher Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Ynys Môn wedi cael ei garcharu am 13 mlynedd ar ôl treisio dynes a'i cham-drin yn rhywiol gyda bwyd.

Cafodd Lindsay Maher, 53 oed o Fodedern, ei ganfod yn euog o dreisio, ymgais i dreisio, ac ymosodiad rhyw.

Dywedodd y barnwr Wyn Lloyd Jones yn Llys y Goron Caernarfon fod Maher wedi defnyddio'r eitemau bwyd "fel rhan o'r weithred o gywilyddu ac iselhau'r dioddefwr".

Ychwanegodd: "Dydych chi ddim wedi dangos unrhyw edifeirwch o gwbl."

Pynciau Cysylltiedig