AS Llafur Paul Flynn i ymddeol am resymau meddygol

Paul Flynn Image copyright Leon Neal
Image caption Mae Paul Flynn wedi cynrychioli Gorllewin Casnewydd ers 31 o flynyddoedd

Wedi mwy na 30 mlynedd yn San Steffan, mae AS Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn, wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu ymddeol "cyn gynted â phosib", a hynny am resymau meddygol.

Cafodd Mr Flynn, 83 oed, ei ethol am y tro cyntaf yn 1987 ac ers hynny mae wedi amddiffyn ei sedd am saith etholiad yn olynol.

Ers rhai misoedd mae'r AS Llafur wedi bod yn absennol o ran helaeth o drafodaethau'r Senedd oherwydd effaith arthritis gwynegol.

Roedd hefyd wedi dioddef o anemia dinistriol yn gynharach eleni a wnaeth hi'n anodd iddo deithio i Lundain.

Dywedodd Mr Flynn wrth BBC Cymru y byddai'n gadael ei swydd "cyn yr etholiad cyffredinol".

Er iddo amddiffyn ei sedd yn gyfforddus ym mis Mehefin 2017, dywedodd Mr Flynn fod yr arthritis yn golygu ei fod o bellach yn gaeth i'w wely.

Yn ôl Mr Flynn hoffai gynrychioli dinas Casnewydd am gyfnod mor hir â phosib.

Ychwanegodd y byddai'n hoffi osgoi is-etholiad oherwydd y gost "enfawr" sydd ynghlwm â hynny.

'Rhwystredig'

Dywedodd Mr Flynn: "Rydw i'n gaeth i'r gwely ac mae gen i bedwar gofalwr y dydd. Mae fy ngwraig Sam wedi bod yn rhyfeddol ac mae Jessica Morden (AS Dwyrain Casnewydd) wedi bod yn ardderchog."

Ychwanegodd ei fod yn hynod o rwystredig nad oedd yn gallu chwarae rôl flaenllaw mewn gwleidyddiaeth, ond y byddai'n bendant yn rhan o unrhyw bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin ar gytundeb Brexit.

"Fe af i'r Senedd ar stretcher os oes raid."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Paul Flynn yn tyngu llw i'r frenhines dan brotest yn Nhŷ'r Cyffredin ym mis Mehefin 2017 am ei fod yn "weriniaethwr o argyhoeddiad"

Mae Mr Flynn wedi bod yn agored am ei genedlaetholdeb a'i deimladau gweriniaethol, ac mewn cyfweliad â BBC Cymru Fyw yn 2017, dywedodd ei fod yn rhan o "draddodiad o genedlaetholwyr" yn y Blaid Lafur.

Wastad â diddordeb yn yr iaith Gymraeg, dywedodd mai'r rheswm iddo ymuno â Chyngor Casnewydd oedd i "sicrhau bod pethau'n gwella i'r Gymraeg".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol