'Cymru'n byw gyda chydraddoldeb pob dydd'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Ry'n ni'n byw ag anghydraddoldeb pob dydd yng Nghymru'

25 Hydref 2018 Diweddarwyd 08:01 BST

Mae pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig a phlant tlawd Cymru yn disgyn ymhellach y tu ôl i weddill cymdeithas, yn ôl adroddiad y Comisiwn Hawliau Dynol a Chydraddoldeb.

Dywedodd Geraint Hopkins, aelod o bwyllgor Cymru'r comisiwn, eu bod yn galw ar lywodraethau Cymru a'r DU, a phob awdurdod cyhoeddus i weithredu er mwyn dileu anghydraddoldeb.