Oerfel a chyffuriau'n gyfrifol am farwolaeth cwpl o Geredigion

Cei Newydd Image copyright Heddlu Dyfed Powys
Image caption Cafwyd hyd i gyrff Amanda Jayne Mousley ac Emyr Jacob Davies ym mis Mawrth

Clywodd cwest fod cwpl o Geredigion wedi marw o effeithiau'r oerfel a chymysgedd o gyffuriau.

Mewn gwrandawiad emosiynol yn Aberystwyth, daeth y crwner i'r casgliad fod Emyr Jacob Davies, 49 oed o Lanarth, ac Amanda Jayne Mousley, 47 oed o Geinewydd, wedi marw drwy anffawd.

Cafwyd hyd i'w cyrff ar lwybr yr arfordir ger Ceinewydd ar 4 Ebrill ar ôl i'r ddau fethu a dychwelyd o drip gwersylla ychydig ddyddiau ynghynt.

Fe wnaeth adroddiad post mortem gan Dr Andrew Davidson ddangos bod y ddau wedi cymryd "coctel o gyffuriau" a bod hynny wedi cyfrannu at achos eu marwolaethau - sef effeithiau'r oerfel.

Yn rhoi tystiolaeth, fe ddywedodd PC Sisto o Heddlu Dyfed-Powys i'r cyrff gael eu canfod rhyw 200m i ffwrdd o'i gilydd - wedi eu plethu mewn mieri.

Image caption Cafodd y cyrff eu darganfod rhwng Ceinewydd a Chwmtydu

Dywedodd hefyd bod y tywydd yn ofnadwy gyda'r tymheredd isaf o gwmpas 2.6C.

Roedd hi'n debygol hefyd, meddai, bod effaith y gwynt yn golygu bod y tymheredd yn is na'r rhewbwynt.

Yn crynhoi ei ganfyddiadau, fe ddywedodd y crwner Peter Brunton, i'r ddau fynd allan i wersylla mewn tywyllwch ar noson ofnadwy a'u bod hi'n ymddangos i'r ddau "farw yn sgil effeithiau byd natur".

Straeon perthnasol