Carchar i ddyn am afael ym mronnau parafeddyg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd Thomas Shackleford yn euog i gyhuddiad o ymosod yn rhywiol

Mae claf wedi'i garcharu am afael ym mronnau parafeddyg tra roedd hi'n ei drin.

Cafodd ambiwlans ei alw i dŷ mam Thomas Shackleford, 23, yng Ngwynedd dros y penwythnos am ei fod yn cael ffit.

Dywedodd y parafeddyg wrth yr heddlu wedi'r digwyddiad: "Dwi'n meddwl ei fod o'n fwriadol iawn a'i fod o mewn rheolaeth lawn o'i weithredoedd."

Ar ôl pledio'n euog i un cyhuddiad o ymosod yn rhywiol, cafodd Shackleford ei garcharu am 18 wythnos yn Llys Ynadon Caernarfon brynhawn Mawrth.

Yn ôl cyfreithiwr Shackleford, Sion Hughes, mae ei gleient yn "edifar yn ofnadwy" ac yn dymuno ymddiheuro.

Dywedodd Sian Payne, cadeirydd y llys, fod y parafeddyg wedi ceisio'i helpu a bod hyn wedi digwydd "tra'ch bod dan ddylanwad alcohol yn hwyr yn y nos".