Heddlu'n ymchwilio i lun o ben Stadiwm Principality

Ally Law Image copyright Wales news service

Mae dyn yn wynebu ymchwiliad gan yr heddlu ar ôl iddo rannu llun ohono'i hun yn sefyll ar ben Stadiwm Principality.

Fe rannodd Ally Law, sy'n 21 oed ac yn ddarlledwr cyson ar wefan YouTube, lun ohono yn sefyll ar drawst dur uwchben y cae ar ôl dringo'r stadiwm gan ddefnyddio parcour.

Camp yw parcour ble mae unigolion yn rhedeg drwy ardaloedd trefol gan berfformio symudiadau amrywiol dros rwystrau megis waliau neu adeiladau.

Undeb Rygbi Cymru yw perchnogion y stadiwm, a dywedodd llefarydd ar eu rhan eu bod nhw "mewn trafodaethau gyda Heddlu De Cymru yn ôl ein polisi erlyn tresbaswyr".

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod wedi cael eu hysbysu ynglŷn â'r achos a'u bod yn ystyried y mater.

Mae'r BBC wedi gofyn i Mr Law am ymateb.