Epsie Thompson yw enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Ysgoloriaeth

Epsie Thompson ffliwtydd o Lanelli yw enillydd Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel 2018.

Roedd yna chwech o enwau ar y rhestr fer gyda'r noson eleni yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn Llandrindod ym Mhowys.

Mae'r enillydd hefyd yn cael gwobr o £4,000 i'w ddefnyddio er mwyn datblygu eu talent i'r dyfodol.

"Dwi methu credu fy mod wedi ennill yr Ysgoloriaeth hon, dwi'n credu wnaiff gymryd rai dyddiau i mi sylweddoli taw nid breuddwyd ydyw," meddai ar ôl y cyhoeddiad.

"Bydd y wobr yma yn gymorth mawr i mi gyda'm costau astudio yn Llundain gan fy mod yn awyddus iawn i sicrhau fy mod yn cymryd bob cyfle i ennyn profiadau yn y maes.

"Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'm teulu am bob cefnogaeth, ac i'r holl athrawon a thiwtoriaid cerdd sydd wedi fy helpu dros y blynyddoedd."

Derbyniodd Epsie ei haddysg yn Ysgol Bryngwyn, Llanelli ac yna Coleg Cerdd Chethams ym Manceinion.

Mae hi nawr yn astudio cwrs ôl-radd mewn cerddoriaeth yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain.

Yn gynharach eleni fe wnaeth hi gipio'r wobr gyntaf i offerynwyr o dan 30 oed yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Ei uchelgais yw chwarae'r ffliwt yn broffesiynol mewn cerddorfa.

Image copyright Urdd
Image caption Cystadleuwyr 2018 oedd Elwyn Siôn Williams, Celyn Cartwright, Epsie Thompson, Glain Rhys, Emyr Lloyd Jones a Jodi Bird

Dywedodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: "Profwyd unwaith eto heno, fel y gwnaethpwyd yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ym mis Mai, bod cyfoeth anhygoel o dalent gennym ymysg Cymry ifanc ein gwlad.

"Rydym yn falch iawn fel mudiad ein bod yn gallu darparu llwyfan genedlaethol ar eu cyfer."

Y pump arall oedd yn cystadlu yn Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel oedd:

  • Glain Rhys - Aelwyd Penllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  • Celyn Cartwright - Canolfan Berfformio Cymru, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  • Emyr Lloyd Jones - Aelod unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
  • Elwyn Siôn Williams - Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  • Jodi Bird - Aelod o du allan i Gymru
Image copyright AP
Image caption Mirain Haf oedd y gyntaf i ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel yn 1999

Cafodd yr ysgoloriaeth ei dyfarnu am y tro cyntaf nôl yn 1999.

Yr enillydd cyntaf oed Mirain Haf sy'n wyneb cyfarwydd fel aelod o'r band 9Bach.

Cedron Siôn o Borthmadog oedd enillydd y llynedd.

Straeon perthnasol