Newid enw bwrdd iechyd Abertawe
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Beirniadu cynllun i newid enw bwrdd iechyd Abertawe

1 Hydref 2018 Diweddarwyd 22:45 BST

Mae Dr Dai Lloyd AC wedi beirniadu bwriad Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i newid o enw uniaith Gymraeg i enw dwyieithog.

Mae'r bwrdd yn ystyried newid yr enw i Swansea Bay, Bae Abertawe i gyd-fynd gyda newidiadau i'r ardal maent yn gwasanaethu.

Yn ogystal, maent wedi datgan eu bod yn awyddus i ddewis enw dwyieithog am eu bod yn pryderu bod enw uniaith Gymraeg yn achosi problemau ricriwtio gan nad ydy pobl yn gwybod ym mha ran o Gymru maen nhw.

Dadleua Dr Lloyd, sydd hefyd yn gwasanaethu fel meddyg teulu, bod yna "broblem recriwtio staff meddygol a nyrsio dros Brydain gyfan, beth bynnag fo enw'r bwrdd iechyd".