Davies yn ad-drefnu grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad

Paul Davies

Mae arweinydd newydd grŵp y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, Paul Davies, wedi ad-drefnu ei dîm wrth i'r Senedd ailddechrau yn dilyn gwyliau'r haf.

Darren Millar fydd yn olynu Mr Davies fel y prif chwip, gyda Suzy Davies yn gyfrifol am y briff addysg.

Bydd Andrew RT Davies, a ymddiswyddodd fel arweinydd ym mis Mehefin, yn llefarydd ar yr amgylchedd, cynaliadwyedd a materion gwledig.

Nick Ramsay sydd yn parhau fel llefarydd ar gyllid, gyda Angela Burns a Russell George yn gyfrifol am iechyd a'r economi.

Mr George, AC ar gyfer Maldwyn, fydd y prif lefarydd ar gyfer canolbarth Cymru hefyd.

Cafodd Mr Davies ei ethol fel arweinydd yn dilyn pleidlais o aelodau'r blaid yn gynharach ym mis Medi.

Y Ceidwadwyr yw'r ail blaid fwyaf yn y Cynulliad ar ôl Llafur, gyda 12 Aelod Cynulliad gan gynnwys yr AC annibynnol Mark Reckless.

Mae Mark Isherwood yn ychwanegu llywodraeth leol at rôl flaenorol fel llefarydd ar ran cymunedau a gogledd Cymru.

Bydd gan Mohammad Ashgar gyfrifoldebau ychwanegol hefyd wrth iddo gael ei enwi fel y llefarydd ar addysg uwch, sgiliau a ffydd.

Mae modd gweld y newidiadau yn llawn ar wefan y Ceidwadwyr Cymraeg.

Straeon perthnasol