Llys yn clywed fod pâr o'r Barri 'fel Fred a Rose West'

Avril a Peter Griffiths Image copyright Wales news service
Image caption Mae Avril Griffiths yn wynebu 10 cyhuddiad a Peter Griffiths 14 cyhuddiad

Mae pâr priod o'r Barri, sy'n gwadu cyhuddiadau hanesyddol o dreisio a cham-drin rhyw yn erbyn plant, wedi cael eu disgrifio mewn llys fel "Fred a Rose West".

Mae Avril Griffiths, 61, a Peter Griffiths, 65, wedi'u cyhuddo o gyfres o droseddau rhyw yn y 1980au a'r 90au.

Ddydd Llun fe glywodd y rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd dystiolaeth trydydd achwynydd yr achos, sy'n dweud ei bod wedi "torri" ers cael ei threisio gan y cwpl pan oedd hi'n blentyn.

Fe honnodd bod Mr a Mrs Griffiths ag enw drwg yn ardal Y Barri, gan ddweud "os fysach chi'n gofyn wrth y rhan fwyaf o deuluoedd yn Y Barri, fe fyddan nhw'n eu casáu".

'Osgoi eu cartref'

Aeth ymlaen i wneud cymhariaeth â drwg-enwogrwydd Fred a Rose West - y cwpwl o Gaerloyw gafodd eu cyhuddo o gaethiwo a cham-drin 20 o bobl yn rhywiol cyn eu llofruddio.

Cafodd Rose West ei charcharu yn 1995 am lofruddio 10 o ferched ifanc, rhai yn blant, ac fe laddodd Fred West ei hun mewn cell cyn gorfod sefyll ei brawf.

Dywedodd yr achwynydd bod y diffynyddion "fel Fred a Rose West" eu stad dai.

Mae tyst arall wedi dweud wrth y llys bod ei mam wedi gorchymyn iddi osgoi cartref y diffynyddion wrth gerdded trwy'r ardal.

Mae Avril a Peter Griffiths yn wynebu cyhuddiadau o dreisio, ymosod yn anweddus a thynnu lluniau anweddus o blentyn.

'Methu symud, methu siarad'

Yn ôl y trydydd achwynydd, fe wnaethon nhw ymosod arni pan roedd hi yn ei harddegau.

Dywedodd wrth y llys bod Mrs Griffiths yn ei "dal i lawr" tra bod Mr Griffiths yn ei threisio.

"Ar yr adeg honno, doeddwn i ddim yn gallu symud, doeddwn i ddim yn gallu siarad," meddai.

Image caption Mae'r achos yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Caerdydd

Ychwanegodd ei bod yn teimlo "wedi torri" ers hynny a bod yr ymosodiad wedi amharu ar ei bywyd.

Clywodd y llys ei bod wedi mynd at yr heddlu gyda'i honiadau yn 2015, a'i bod wedi oedi cyn gwneud hynny am ei bod ar ddeall bod y diffynyddion â chysylltiad â'r heddlu, ac yn ofni na fyddai unrhyw un ei chredu.

'Gwisgo i edrych fel hi'

Dywedodd nad oedd yn gwybod sut y daeth i fod mewn gwely gyda'r diffynyddion cyn cael ei threisio, ac mai'r peth olaf yr oedd yn ei gofio oedd yfed o botel gwrw.

Clywodd y llys bod y pâr yn prynu sigaréts ac alcohol i'r ferch cyn yr ymosodiad honedig, a bod Avril Griffiths yn ei gwisgo mewn sgertiau byr a sgidiau sodlau uchel "i wneud i mi edrych fel fersiwn llai ohoni hi".

Ychwanegodd ei bod yn cael ei chludo o amgylch yr ardal yn fan y diffynyddion, a bod yr hyn ddigwyddodd iddi wedi bod yn "corddi tu fewn am flynyddoedd".

Mae Avril a Paul Griffiths yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn eu herbyn ac mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig