Flex Lewis yn curo camp magu pwysau Schwarzenegger

Flex Lewis

Mae Cymro o Lanelli sy'n serennu yn y byd magu pwysau (bodybuilding), wedi ennill prif gystadleuaeth y gamp am y seithfed flwyddyn yn olynol.

Gyda hynny mae James "Flex" Lewis wedi pasio camp Arnold Schwarzenegger yng nghystadleuaeth Mr Olympia, a enillodd y teitl am chwe mlynedd yn olynol.

Cyn y gystadleuaeth roedd y gŵr 34 oed wedi sôn mai eleni fyddai'r tro olaf iddo gymryd rhan.

Ond wedi'r fuddugoliaeth yn Las Vegas nos Sadwrn, dywedodd Flex Lewis ei fod "yn caru'r gamp cymaint nad hwn fyddai'r tro olaf y byddai'n cael ei weld ar y llwyfan", ac y gallai gystadlu yn y dosbarth agored yn y dyfodol.

Yn ogystal ag ennill y teitl, roedd Lewis hefyd yn derbyn gwobr ariannol o $50,000.

Ar ei dudalennau ar wefannau cymdeithasol fe ddiolchodd i'w deulu a'i gefnogwyr am eu holl negeseuon, gan ddweud bod "20 wythnos o waith caled iawn wedi talu ffordd" ac "nad oedd wedi llawn sylweddoli maint ei orchest".

"Mae hi wedi bod yn bleser bod yn bencampwr 212lb y byd yn eich llygaid chi", meddai ar ei dudalen Instagram.

"Mae'r dyfodol yn un llewyrchus ac yn llawn cyfleoedd, a dwi methu ag aros i barhau i agor drysau i'r gamp a chwalu'r rhwystrau y mae rhai'n credu nad oes modd eu gorchfygu."

Beth ydy Mr Olympia?

Bob blwyddyn, cynhelir digwyddiad Mr Olympia dros un penwythnos ym mis Medi, ac maen cael ei hystyried yn bencampwriaeth y byd o ran magu pwysau.

Cafodd y gystadleuaeth ei sefydlu yn 1985 ac ynddi mae sawl categori, wedi eu rhannu yn ôl pwysau.

Dim ond dau berson sydd wedi ennill teitl Mr Olympia yn fwy na Lewis: Lee Haney a Ronnie Coleman, sydd wedi ennill wyth gwaith yr un.

Image caption Mae Flex Lewis yn gobeithio troi i'r byd perfformio pan fydd yn rhoi'r gorau i gystadlu'n broffesiynol

Fe gipiodd Lewis ei deitl cyntaf yng Nghymru yn 2003, gan ennill categori Ieuenctid Mr Cymru.

Ers hynny mae wedi ennill Pencampwriaethau Prydain ac Ewrop a chystadleuaeth Mr Universe.

Tra'n siarad gyda BBC Cymru Fyw yn 2015, dywedodd Lewis ei fod yn bwyta bob dwy i dair awr a bod ganddo amserlen ymarfer llym.

"Dwi byth yn osgoi hyfforddi, hyd yn oed pan dwi ochr arall y byd gyda'm noddwyr yn Abadan neu ar daith yn Awstralia", meddai.

"Hyd yn oed os ydw i wedi hedfan am 24 awr ac mae fy nghorff yn dweud wrtha i ei bod hi'n 3am neu os oes rhaid i mi hedfan i dalaith arall, mae'n rhaid i mi hyfforddi cyn gwneud unrhyw beth arall.

"Rwyt i'n gwneud cynllun, neu rwyt ti'n cynllunio i fethu."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol