Cyngor Conwy: 'Costau uchel pencadlys'

The new headquarters for Conwy council in Colwyn bay Image copyright Derek Bellis
Image caption Trethdalwyr fydd yn talu am bencadlys Cyngor Conwy ym Mae Colwyn

Bydd rhent pencadlys Cyngor Conwy yn costio £1.5m y flwyddyn i drethdalwyr am gyfnod o 40 mlynedd.

Costiodd y gwaith o godi'r adeilad ym Mae Colwyn, lle bydd 700 o staff yn cael eu cyflogi, £38.5 miliwn.

Ond bydd disgwyl i drethdalwyr dalu rhent o £58m.

Mae'r manylion wedi cael eu rhyddhau drwy gais Rhyddid Gwybodaeth.

Y tenant yn hytrach na'r perchennog fydd yn talu unrhyw gostau atgyweirio.

'Hwb i'r economi'

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Conwy: "Mae'r swyddfeydd newydd ym Mae Colwyn yn cael eu hystyried yn rhai fforddiadwy ac yn cyfrannu i raglen y cyngor o foderneiddio adnoddau i'r cyhoedd a'r staff.

"Mae'r swyddfeydd hefyd yn rhan o raglen adfywio Bae Colwyn ac eisoes ry'n wedi gweld yr economi yn elwa.

"Mae'r cyngor yn rhentu'r adeilad ar les 40 mlynedd ac ar ddiwedd y cyfnod mi all y cyngor brynu'r adeilad am £1."

Dywedodd Janet Finch-Saunders, AC Ceidwadol Aberconwy ei bod wedi'i synnu mai'r cyngor sy'n gorfod talu'r costau atgyweirio.

Ychwanegodd: "Byddaf yn codi'r mater yma gyda Llywodraeth Cymru. Rhaid meddwl mwy am ein trethdalwyr a'n pensiynwyr."

Straeon perthnasol