Ambiwlans mewn gwrthdrawiad gyda thacsi

Damwain Image copyright Paul Dowson

Mae gyrrwr tacsi mewn cyflwr difrifol a phedwar o'i deithwyr wedi eu hanafu ar ôl gwrthdrawiad gydag ambiwlans 4 x 4 oedd yn ymateb i alwad 999 yn Sir Benfro.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 00:25 fore Sul ar gyffordd yr A477 rhwng Milton a Doc Penfro

Aed â'r pump, oedd yn cynnwys dau yn eu harddegau, i'r ysbyty.

Roeddynt yn teithio mewn tacsi Skoda Octavia.

Doedd yr ambiwlans ddim yn cludo cleifion, ond cafodd y gyrrwr fan anafiadau.

Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod y ddau gerbyd yn teithio i'r un cyfeiriad o Ddoc Penfro i Milton.

Does neb wedi cael eu harestio.

'Methu credu bod rhywun dal yn fyw'

Un o'r rhai cyntaf i gyrraedd safle'r gwrthdrawiad oedd y cynghorydd sir, Paul Dowson.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Roedd yn edrych fel bod y ddau gerbyd wedi mynd ben ben.

"O ni methu credu bod rhywun dal yn fyw, roedd yna ddifrod mawr i flaen yr ambiwlans," meddai.

"Fe wnaeth gyrrwr yr ambiwlans lwyddo i ddod allan ar ei bedwar a cheisio mynd i weld cyflwr y gyrrwr tacsi.

"Dywedodd wrthyf am nôl par o fenig o'r car.

"Roedd yn rhaid dringo mewn drwy ffenest ôl y tacsi."

Dywedodd Mr Dowson fod y ddau ohonynt wedi ceisio helpu'r lleill tan i'r gwasanaethau brys.

Ychwanegodd y bod y gwasanaethau brys wedi gorfod torri'r gyrrwr yn rhydd, cyn mynd ag ef a'r teithwyr erial i'r ysbyty.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod DP-20180916-007.