Boris Johnson yn "torri bedd ei hun"

Guto Harri
Image caption Cred Guto Harri fod sylwadau Boris Johnson yn niweidio ei obeithion o fod yn brif weinidog

Mae'r cyn Ysgrifennydd Tramor Boris Johnson yn torri bedd ei hun ar ôl disgrifio cynllun Brexit Theresa May i siaced hunanfomiwr, yn ôl Guto Harri, cyn ymgynghorydd Mr Johnson.

Fe wnaeth Mr Johnson ei sylwadau mewn erthygl papur newydd ar ôl iddo adael y cabinet fel protest yn erbyn cynllun Brexit Ms May i adael yr UE ym Mawrth 2019.

Ond dywed Guto Harri fod sylwadau Mr Johnson yn niweidio ei hun a'r wlad.

"Rwy'n poeni fod Boris yn palu," meddai Mr Harri, cyn gyfarwyddwr cyfathrebu Mr Johnson fel Maer Llundain, wrth raglen The Week In Westminster ar BBC Radio 4.

"Mae angen i rywun gymryd y rhaw oddi wrtho. Mae'n edych i mi fel bod e'n palu ei fedd gwleidyddol.

"Mae ganddo'r gallu i ddefnyddio hiwmor, swyn a doethineb - ac mae wedi eu defnyddio yn wych yn y gorffennol .... ond ar hyn o bryd maen eu defnyddio mewn modd sy'n dinistrio, sy'n mynd i niweidio ei hun a'r wlad.

"Dwi'n difaru ei fod nawr yn defnyddio'r dalent sydd ganddo heb gynllun."

Mae Mr Johnson, ymgyrchydd blaenllaw'r ymgyrch i adael yr EU, wedi bod ben ben a gweledigaeth Brexit Mrs May, ac mae wedi ei beirniadu nifer o weithiau.

Image copyright AFP
Image caption Mae'r cyn Ysgrifennydd Tramor, Boris Johnson, wedi bod yn hynod feirniadol o'r prif weinidog

Ond cred Mr Harri fod Mr Johnson wedi niweidio unrhyw obeithion oedd ganddo o ddod yn brif weinidog yn y dyfodol.

"Fe roedd e'n ffigwr mawr o undod erbyn diwedd fy nghyfnod gydag ef, pan ddaeth y Gemau Olympaidd i Lundain, roedd yna bobl ar y chwith a'r dde. Nawr mae wedi mynd i'r cyfeiriad arall.

"Mae wedi mynd yn fwy plwyfol, yn cynrychioli carfan o fewn carfan. Felly pe bai o nawr yn dyrchafu i fod yn arweinydd byddai'n ffigwr fyddai'n rhannu pobl."

Ond cred Andrew Gimson, o wefan Conservative Home, nad yw Mr Johnson wedi colli ei gyfle i ddod yn brif weinidog.

"Mae o'n hoffi aflonyddu a chorddi, dyna sut mae'n codi ysbryd pobl," meddai.

"Dyna be mae lot o bobl, y tu allan i Lundain, am ei weld."

Gwnaed cais i Mr Johnson am sylw.