Yr heddlu yn ymchwilio i wrthdrawiad angheuol

Heddlu

Mae cerddwr wedi ei ladd ar ôl cael ei daro gan gar yn Sir y Fflint.

Dywed Heddlu Gogledd Cymru fod y dyn yn cerdded ar ben ei hun ar yr A548 rhwng Mostyn a Ffynnongroyw ychydig cyn 22:00 ddydd Gwener pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Mae'r heddlu wedi dechrau ymchwiliad i'r digwyddiad ac yn gofyn am dystion oed yn yr ardal i gysylltu â nhw ar 101.

Roedd y dyn yn gwisgo top coch a thracwisg glas tywyll.

Bu farw yn y fan a'r lle.