Allwch chi ddweud enw'r ras geir enwog, heb regi?!

Mae edefyn diddorol wedi dechrau ar Twitter heddiw - pa eiriau Saesneg ydych chi bob tro yn eu hynganu yn anghywir?

(Yn ffodus, mae neges @Nwdls wedi addysgu rhai o'i ddilynwyr sut maen nhw i fod i ynganu'r arwy. Diolch byth am bŵer Twtter!)

Mae dipyn wedi ymateb i'r neges gyda'u trafferthion ynganu eu hunain - nifer ohonyn nhw â straeon ofnadwy am gamyngau gair o flaen cynulleidfa. Profiad mae unrhyw un sydd wedi cael y fath anffawd yn ei wybod sy'n creithio am byth.

Wrth gwrs, gall rhai camyngiadau achosi mwy o ambaras na'i gilydd, o bosib...


Eich cyfraniadau chi:

Ffion, Rowen, Conwy

O'n i wastad yn meddwl mai 'Dyrbi' oedd ynganiad cywir Derby. Wps.

Sion Rees Williams, Dunstable

Hoff air anghywir pan o'n i'n blentyn - 'myrn-EE-gew' am 'meringue'.

Felly beth yw eich 'Achilles' Heel' ieithyddol chi? Anfonwch eich enghreifftiau at cymrufyw@bbc.co.uk neu drwy lenwi'r ffurflen isod:

Pynciau Cysylltiedig