Fideo: Cat a Cats - deuawd newydd Radio Cymru

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ffrindiau gorau.. ond am ba hyd?

Dydd Sadwrn, 15 Medi am 11:00 ar BBC Radio Cymru, a phob dydd Sadwrn wedi hynny, bydd y prifardd Catrin Dafydd yn treulio amser yng nghwmni ei chyfaill mynwesol, y newyddiadurwraig chwaraeon, Catrin Heledd.

Bydd y ddwy'n dod â'u cymysgedd unigryw nhw o gerddoriaeth ac adloniant i wrandawyr Radio Cymru am dair awr pob penwythnos, felly mae'n amlwg bydd rhaid dysgu ychydig bach am y ddwy cyn cychwyn.

Gwyliwch y fideo i ddarganfod:

• Pa un o'r ddwy sy'n giamstar am wneud lasagne?

• Pa un sy'n debyg i Koala?

• Pa un sy'n rhechu drwy'r amser?

• Pa un sy'n cywiro treigliadau'r llall?

Mae'n siŵr y byddwch chi'n medru dyfalu ateb o leiaf un o'r cwestiynau uchod, ond efallai cewch eich synnu gan atebion y gweddill!

Cat a Cats: 11:00 pob dydd Sadwrn ar BBC Radio Cymru

Pynciau Cysylltiedig