'Ysgolion yn fwy na chanlyniadau'n unig'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Helen Mary: 'Ysgolion yn fwy na chanlyniadau'n unig'

17 Medi 2018 Diweddarwyd 06:52 BST

Mae "ysgol yn fwy na ffigyrau TGAU neu lefel A", yn ôl Helen Mary Jones, AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, a fu hefyd yn gweithio'n helaeth ym maes ieuenctid.

Daw hyn yn sgil sylwadau Tim Pratt, cyfarwyddwr undeb dysgu ASCL Cymru, sydd o'r farn bod enghreifftiau o ddisgyblion yn cael eu tynnu oddi ar gofrestrau ysgolion yng Nghymru er mwyn osgoi cael eu cyfrif yn rhan o ddata'r ysgol.

Dywed Ms Jones bod angen mesur, cyhoeddi a chanmol cefnogaeth ysgolion i ddisgyblion bregus gan fod hynny'n "job yr un mor bwysig" â chefnogi'r plant sy'n cael graddau A*-C.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phenaethiaid i ddiwygio a chyflwyno "ystod o fesurau perfformiad newydd dros dro, sy'n rhoi mwy o bwyslais ar godi uchelgais ar gyfer pob dysgwr".