Dedfrydu gyrrwr tacsi am achosi marwolaeth seiclwr

Jack Berry Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Jack Berry ym mis Hydref 2018 o ganlyniad i'w anafiadau yn y gwrthdrawiad

Mae gyrrwr tacsi 36 oed wedi derbyn dedfryd o dair blynedd yn Llys y Goron Caerdydd am syrthio'i gysgu wrth y llyw ac achosi marwolaeth seiclwr.

Roedd Craig Gough wedi bod yn gweithio am dros 13 o oriau pan darodd dri seiclwr, a oedd yn cynnwys Jack Berry, ger y Bontfaen ym mis Hydref y llynedd.

Plediodd Gough yn euog i achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus mewn gwrandawiad yn gynharach eleni.

Dywedodd ei fod wedi syrthio'n anymwybodol am 15 eiliad wrth y llyw.

Roedd Gough wedi bod yn gweithio drwy'r nos yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr ac wedi gyrru i Gaerdydd cyn dechrau ei ffordd yn ôl i Ben-y-bont pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Cafodd dau arall eu hanafu'n wael, ac fe ddywedodd y ddau wrth y llys eu bod wedi dioddef o effeithiau hirdymor ers y digwyddiad.

Seiclwyr yn weladwy

Disgrifiodd tystion y tri seiclwr fel rhai oedd yn gwisgo golau, dillad a chyfarpar addas.

Roeddent yn teithio ar hyd yr heol mewn rhes, gyda Mr Berry ar ddiwedd y rhes.

Gyrrodd Gough drwy'r tri seiclwr ac ymlaen ar hyd yr heol cyn stopio a throi yn ei ôl. Cafodd y gwasanaethau brys eu galw gan yrrwr oedd yn gyrru i'r cyfeiriad arall a ddaeth o hyd i'r seiclwyr wrth yrru ar hyd y ffordd.

Yn ôl Kelly Huggins ar ran y CPS: "Roeddent yn seiclwyr profiadol a oedd wedi cymryd y camau pwrpasol i fod yn ddiogel, ond nid oedd y camau hynny'n ddigon y tro hwn."

Clywodd y llys y dylai'r seiclwyr fod wedi bod yn weladwy am 15 eiliad ac o bellter o 367m.

Dywedodd y Barnwr Eleri Rees mai'r "casgliad amlwg yw eich bod yn wir wedi syrthio i gysgu" ac y dylai Gough, fel gyrrwr tacsi proffesiynol, wybod na ddylai fod yn gyrru wedi iddo weithio am 13 awr heb orffwys.

Yn ogystal, dywedodd Ms Rees: "Ni wnaethoch stopio'n syth. Credai'r seiclwyr eich bod wedi dianc a'u gadael. Mi wnaethoch ddweud celwydd yn eich tystiolaethau cyntaf."

Mae Gough hefyd wedi ei wahardd rhag gyrru am bum mlynedd a chwe mis.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol