Carchar am oes i lanc 17 oed am lofruddio ei lysfam

Rueben Brathwaite Image copyright Heddlu Dyfed-Powys
Image caption Cafodd Rueben Brathwaite ei garcharu am isafswm o 15 mlynedd

Mae bachgen 17 oed o Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ddedfrydu i garchar am oes am lofruddio ei lysfam.

Fe wnaeth Rueben Brathwaite ymosod ar Fiona Scourfield, 54 oed, gyda bwyell a chleddyf 'Samurai' ar fferm Broadmoor ger Talacharn ym mis Mawrth.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Picken fod yr ymosodiad yn un bwystfilaidd yn erbyn menyw oedd methu amddiffyn ei hun.

Bydd rhaid iddo dreulio lleiafswm o 15 mlynedd dan glo.

Cyfaddefiad

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod yr ymosodiad wedi digwydd ar ôl "diwrnod ysgol arferol."

Fe wnaeth e' daro Ms Scourfield ar ei phen gyda bwyell, cyn torri ei gwddf gyda chleddyf Samurai oedd wedi ei gymryd o ystafell wely ei dad.

Yn dilyn yr ymosodiad fe wnaeth Brathwaite ffonio 999 gan gyfaddef yr hyn oedd wedi ei wneud.

Yn ystod yr alwad dywedodd: "Rwyf wedi cael llond bol o fy mywyd, Roeddwn am ladd fy hunan ond doeddwn ddim yn sicr y byddwn yn gallu."

Clywodd y llys ei fod hefyd wedi ystyried ymosod ar ei dad, ond wedyn fe wnaeth feddwl y byddai ef yn rhy gryf ac yn "ymladd yn ôl".

Image copyright Heddlu Dyfed-Powys
Image caption Fe wnaeth Brathwaite ymosod ar ei lysfam ar ol "diwrnod ysgol arferol"

Person peryglus

Fe wnaeth y llanc gymryd lluniau ar ôl yr ymosodiad a cheisio'n aflwyddiannus i uwchlwytho'r lluniau i wefan yn yr Unol Daleithiau.

Cyn y llofruddiaeth roedd Brathwaite wedi dechrau edrych ar ddelweddau o drais eithafol a llofruddiaeth ar y we.

Clywodd y llys fod Brathwaite wedi ysgrifennu llythyr yn disgrifio ei berthynas gyda'i lysfam fel un lle roedd "cymaint o gariad tuag ataf".

Dywedodd hefyd fod gwaith ei fam ar gyfer elusen i gwn yn waith "ffantastig".

"Roedd hi'n credu yn gryf ynof ac roedd hi am i mi fynd i'r brifysgol," ychwanegodd.

Dywedodd yr amddiffyniad fod y diffynnydd cydnabod ei fod yn berson peryglus.

Dywedodd: "Heb y lefel cywir o gymorth rwy'n credu y byddaf yn parhau i fod yn fygythiad i fi fy hun."

Cafodd datganiad ar ran mam Fiona Scourfield, Charlotte Scourfield ei ddarllen i'r llys.

Image copyright Llun Teulu
Image caption Fiona Scourfield: "...byth yn dweud ddim byd drwg am unrhyw un"

"Hi oedd cannwyll fy llygad. Doedd hi byth yn dweud ddim byd drwg am unrhyw un, roedd yn well ganddi hi weld y da ym mhawb.

"Hi oedd fy ffrind gorau."

"Fe wnaeth hi wneud i Rueben deimlo yn gartrefol ...rwy'n credu fod yna gariad mawr yn cysylltu'r ddau.

"Mae fy mywyd wedi ei ddifetha."

Dywedodd y barnwr y byddai'r diffynnydd, pe bai wedi bod dros 18 oed adeg y drosedd, wedi ei ddedfrydu i isafswm o 25 mlynedd.

Dydd Gwener cafodd ei ddedfrydu i isafswm o 15 mlynedd dan glo.

Straeon perthnasol