Dŵr Cymru'n cyfaddef lladd miloedd o bysgod Afon Clywedog

Llygredd Pysgod Image copyright Cyfoeth Naturiol cymru
Image caption Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod y llygredd wedi lladd miloedd o bysgod

Mae Dŵr Cymru wedi cadarnhau mai nhw oedd yn gyfrifol am achosi llygredd laddodd miloedd o bysgod yn Afon Clywedog ger Wrecsam.

Fe effeithiodd y llygredd ar hyd at naw cilomedr o'r afon, gan arwain at golli sawl math o bysgodyn.

Brithyll yn bennaf, ond hefyd pen lletwad, llysywen bendoll, gwrachen farfog, gleisiad, twb y dail, llysywen, crothell, draenogyn dŵr croyw a philcod.

Ymddiheuriad

Yn ôl llefarydd ar ran Dŵr Cymru: "Wrth gyflawni gwaith cynnal a chadw ar siambr yn un o'n safleoedd gwastraff dŵr yn Wrecsam ddechrau'r mis, fe lifodd na lygredd fewn i danciau dŵr Afon Clywedog.

"Fe achosodd hyn i'r pysgod farw ac rydym yn ymddiheuro am hyn. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ac yn ymchwilio'n llawn i'r digwyddiad."

Daeth cadarnhad hefyd y bydd ymchwiliad mewnol llawn yn digwydd, gyda'r bwriad o wneud yn iawn am y difrod gafodd ei gyflawni.

Ychwanegodd y llefarydd: "Diogelu ein dŵr arfordirol ac afonydd rhag llygredd o'n rhwydwaith ni yw un o brif gyfrifoldebau Dŵr Cymru.

"Ar yr achlysur yma fe fethom ni, ac o ganlyniad rydym yn ymddiheuro."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol