Sefydlu academi hedfan dronau yn Llanbedr, Gwynedd

Drôn

Bydd academi dronau cyntaf o'i fath yng Ngwynedd yn cael ei sefydlu Nghanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr ger Harlech.

Pwrpas yr academi yw rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed ddysgu sut i ddefnyddio dronau.

Gyda rheolau llym mewn grym ynglŷn â hedfan dronau, mae Canolfan Awyrofod Eryri yn un o ddim ond dau leoliad yn y DU sy'n caniatáu i ddronau hedfan gyda llai o reoliadau o fewn radiws o 10km o'r maes awyr.

Yn ôl Rheolwr Arloesi Gwynedd Wledig, Zoe Pritchard: "Bydd y bobl ifanc yn dysgu sut i ddefnyddio dronau yn ddiogel mewn amgylchedd rheoledig."

Image copyright WIKIPEDIA
Image caption Bydd y cyrsiau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr ger Harlech

Mae'r Academi yn cael ei ariannu gan Arloesi Gwynedd Wledig a Chyngor Gwynedd, ac mi fydd yn rhedeg bob dydd Sadwrn rhwng y 15 Medi a 20 Hydref 2018.

Does dim cost i ymuno wrth i'r trefnwyr annog gwaith tîm, meddwl yn feirniadol, a chreadigrwydd ymysg y bobl ifanc.

Ychwanegodd Ms Pritchard: "Bydd siaradwyr gwadd yn ymweld o nifer o wahanol feysydd fel y Tîm Achub Mynydd, amaethyddiaeth, Heddlu Gogledd Cymru a ffotograffiaeth.

"Bydd yn helpu i amlygu'r nifer fawr o gyfleoedd swyddi newydd sydd wedi ymddangos drwy'r datblygiadau mewn technoleg drôn," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol