Marchnad Y Fflint yn agor am y tro olaf

Marchnad Y Fflint
Image caption Ar ei anterth roedd tua 30 o stondinau'n agor bob dydd Gwener ym Marchnad Y Fflint

Fe fydd marchnad hanesyddol yn agor am y tro olaf ddydd Gwener cyn cau yn barhaol.

Mae marchnad wedi cael ei gynnal yn nhre'r Fflint ers tua 700 mlynedd, ond dywedodd y cyngor sir fod rhaid cau oherwydd cwymp yn nifer y cwsmeriaid a masnachwyr.

Fe wnaeth tua 200 o bobl arwyddo deiseb i gadw'r farchnad ar agor, ond fe wnaeth Cyngor Sir Y Fflint bleidleisio i'w gau ym mis Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor nad oedd y penderfyniad "wedi bod yn un hawdd" ond bod niferoedd "yn lleihau i'r pwynt lle nad oedd yn ariannol hyfyw".

Ychwanegodd fod y cam yn adlewyrchu'r "dirywiad mewn marchnadoedd stryd ar draws y DU ers nifer o flynyddoedd".

"Yn y blynyddoedd diwethaf, mae cynaliadwyedd marchnad Y Fflint wedi bod o dan fygythiad oherwydd y nifer fechan o fasnachwyr a'r nifer cyfyngedig o gwsmeriaid oedd yn mynychu," meddai.

Symudodd y farchnad i Stryd yr Eglwys yn 2012. Ar ei anterth roedd yn gartref i hyd at 30 o stondinau bob dydd Gwener, ond bellach ychydig iawn o stondinau sydd yno ac roedd y farchnad yn costio tua £10,000 y flwyddyn i'r redeg.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol