Sut mae Cymru'n cael cystadlu yn Junior Eurovision ond ddim yr un mawr?

O gyrraedd rownd gynderfynol UEFA Euro 2016 i Geraint Thomas yn ennill Le Tour de France eleni, mae Cymru, yn llythrennol ar y map yn y byd chwaraeon.

Ac yn awr, datblygiad pellach yn statws Cymru yn Ewrop wrth i ni eleni, am y tro cyntaf erioed, gystadlu fel cenedl unigol yn y Junior Eurovision Song Contest.

Mae'r daith i chwilio am bobl ifanc i gynrychioli Gwlad y Gân yn dechrau nos Fawrth, 18 Medi wrth i gyfres newydd, Chwilio am Seren Junior Eurovision, ddechrau ar S4C am 20:00.

Ond gyda llawer wedi bod yn galw am flynyddoedd i Gymru gael cyfle i gystadlu ym mhrif gystadleuaeth Eurovision, sut mae'n bosib i ni gystadlu fel cenedl yn Junior Eurovision ond ddim yn y prif Eurovision?

Image copyright Glen Bartlett

Yn ôl Glen Bartlett, sydd wedi ymddangos ar lwyfan Eurovision fel dawnsiwr yn y gorffennol mae'r ateb yn syml:

"Ma' S4C yn aelod o'r EBU (European Broadcasting Union), ac mae'n rhaid i bob sianel sy'n cystadlu yn Junior Eurovision fod yn aelod i gymryd rhan.

"Gan fod S4C wedi dangos diddordeb mewn bod yn rhan o'r gystadleuaeth, a gan fod dim sianel Brydeinig arall wedi dangos diddordeb, wedyn mae Cymru'n gallu cael ei chynrychioli fel gwlad 'in its own right'.

Dim ond un o bob gwlad

"Yn y gorffennol mae ITV wedi darlledu'r gystadleuaeth rhwng 2003 a 2005, ac felly Prydain oedd yn cael ei chynrychioli, gan fod ITV'n cael ei gyfri' fel sianel Brydeinig...(yn itha' da actually, cafon ni 3ydd safle ac 2il safle!).

"Theoretically, gall Cymru cael ei chynrychioli ym mhrif gystadleuaeth Eurovision, ond y BBC sy'n cystadlu dros Brydain ar hyn o bryd, a gan bod BBC yn sianel Brydeinig, wedyn 'United Kingdom' sy'n cal ei chynrychioli ac nid y gwledydd ar wahan."

Image copyright Alistair Heap
Image caption Mentoriaid y perfformwyr ifanc gyda Trystan Elis-Morris, cyflwynydd y gyfres

Dros yr haf, felly mae S4C, wedi bod ar daith i chwilio am sêr ifanc i gystadlu o dan faner Cymru yn y Junior Eurovision Song Contest, mewn cyfres o glyweliadau cyhoeddus.

Dilyn y meistri

Mae panel o fentoriaid, sef Connie Fisher, Stifyn Parry a Tara Bethan, wedi bod yn gweithio'n galed i ddewis 20 o'r perfformwyr i symud ymlaen at y broses fentora, fydd wedyn yn cael eu chwynnu lawr i chwech gan y mentoriaid.

Meddai'r gantores a'r actores Tara Bethan:

"Mae'r talent 'da ni wedi gweld hyd yn hyn yn anhygoel. Felly, dwi ddim yn meddwl bydd 'na drafferth o gwbl dod o hyd i rywun. Yr unig drafferth, dwi'n credu, fydd dewis dim ond un person neu grŵp!"

Ond bydd angen i'r bobl ifanc serennu a sefyll mas o'r dorf yn ôl Connie Fisher un arall o'r mentoriaid:

"Dwi'n edrych am berson ifanc quirky i gynrychioli Cymru."

O gannoedd... i ugain... i chwech

Bydd y chwech sy'n cael eu dewis, yn cystadlu yn rownd derfynol Cymru yn fyw o Venue Cymru, Llandudno ar nos Fawrth, 9 Hydref.

Bydd y noson yn cael ei darlledu'n fyw ar S4C, a'r cyhoedd fydd yn pleidleisio am eu hoff artist ifanc, a fydd yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol Junior Eurovision.

Bydd y ffeinal fawr yn cael ei chynnal yn Minsk, Belarws, ar ddydd Sul, 25 Tachwedd a'i ddarlledu'n fyw ar S4C.