Cau ffordd yr A545 ar Ynys Môn wedi i wal ddisgyn

A545

Cafodd ffordd ar Ynys Môn ei chau nos Fercher wedi i wal ddymchwel gan achosi i nwy ollwng.

Cyhoeddodd Cyngor Ynys Môn fod yr A545 rhwng Porthaethwy a Biwmares ar gau "yn dilyn digwyddiad yn ymwneud â gollyngiad nwy yng nghyffiniau Glyn Garth".

Dywedodd Heddlu'r Gogledd ei bod hi'n debygol y byddai'r ffordd ynghau "am beth amser".

Cafodd teithwyr eu cynghori i deithio ar ffyrdd yr A5025 rhwng Porthaethwy a Phentraeth a'r B5109 rhwng Pentraeth a Biwmares.

Cadarnhaodd Steve Watts, Rheolwr Busnes Gogledd Cymru Wales & West Utilities, eu bod wedi cael eu galw nos Fercher i dŷ yn ardal Glyngarth, a darganfod bod y wal a syrthiodd wedi achosi twll mewn piben nwy.

Dywedodd Mr Watts: "Gweithiodd ein tîm peirianyddol mor gyflym a mor ddiogel â phosib i sicrhau bod y biben yn saff.

"Gwagiodd y gwasanaethau brys y tai cyfagos, rhag ofn, a chafodd rhan o'r A545 ei chau wrth ein bod ni'n gweithio.

"Mae'r trigolion i gyd wedi dychwelyd i'w tai erbyn hyn, ond mae'r heol yn parhau ar gau tra bod y cyngor yn clirio'r llanast a achoswyd gan y wal."

Ffordd 'eithriadol o bwysig'

Yn siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd y Cynghorydd Carwyn Jones o Gyngor Ynys Môn bod y ffordd yn un "eithriadol o bwysig" i'r ardal, ac y byddai'r tirlithriad yn "anhawster i bobl leol".

"Y gobaith ydy ei hagor cyn gynted â phosib, mae staff cyngor wedi bod yna ers 06:30 bore 'ma yn asesu..."

Ychwanegodd: "Mae'r lôn yma'n un sydd wedi gweld tirlithriadau, ac mae hwn eto yn un sy'n mynd i gymryd amser. Dydy'r pethau 'ma ddim yn gallu cael eu brysio, oherwydd y peth dwytha 'da ni isio ydy mwy yn dod i'r lôn a g'neud hi'n beryg i gerddwyr neu geir."