Meddyg
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Darpar feddyg 'eisiau datblygu sgiliau Cymraeg'

13 Medi 2018 Diweddarwyd 06:47 BST

Mae cynnydd eleni yn nifer y myfyrwyr o Gymru sydd wedi dechrau astudio meddygaeth ym mhrifysgolion y DU, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Yn 2018, cafodd 410 o Gymry lefydd ar gyrsiau meddygol neu ddeintyddol o'i gymharu â 330 yn 2017 - cynnydd o 23%.

Dyma'r nifer uchaf am o leiaf 10 mlynedd, ac mae'r cynnydd o Gymru yn uwch o lawer na gwledydd eraill y DU.

Un sy'n dechrau ar ei flwyddyn gyntaf yn astudio meddygaeth yn Abertawe yw Cameron Avo.

Fel yr esboniodd wrth ohebydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke, mae'n bwysig iddo y bydd e'n gallu siarad Cymraeg â rhai o'i gleifion.