Meddygon newydd o Gymru
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Egin o obaith' am fod mwy o Gymru'n astudio meddygaeth

13 Medi 2018 Diweddarwyd 06:48 BST

Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos cynnydd o 23% mewn blwyddyn yn nifer y myfyrwyr o Gymru sydd wedi dechrau astudio meddygaeth ym mhrifysgolion y DU.

Cafodd 410 o Gymry lefydd ar gyrsiau meddygol neu ddeintyddol yn 2018, o'i gymharu â 330 yn 2017.

Dyma'r nifer uchaf am o leiaf 10 mlynedd ac yn ôl arbenigwyr mae'r ystadegau diweddaraf yn hwb enfawr wedi ymdrechion diweddar i fynd i'r afael â phrinder staff yn y gwasnaeth iechyd yng Nghymru.

Yn ôl Dr Awen Iorwerth - llawfeddyg orthopedig ac uwch ddarlithydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Feddygol Caerdydd - mae yna "egin o obaith" bod yr ymdrechion hynny yn dechrau dwyn ffrwyth.