Beiciwr modur 48 oed yn marw ar ffordd ger Rhuthun

Damwain ffordd ar y B5105 Image copyright Llyr Gruffydd
Image caption Fe ddigwyddodd y ddamwain ar y ffordd rhwng Cerrigydrudion a Rhuthun

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod beiciwr modur wedi marw yn dilyn damwain ffordd yn Sir Ddinbych.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r B5105 yn ardal Coedwig Clocaenog ger Rhuthun am 10:01 ddydd Sadwrn, wedi adroddiadau o wrthdrawiad yn cynnwys beic modur a char rali.

Bu farw'r beiciwr modur yn y fan a'r lle. Roedd yn 48 oed ac yn dod o Lannau Mersi.

Dywed yr heddlu fod gyrrwr y car rali wedi ei gludo mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Stoke gydag anafiadau difrifol.

Cafodd teithiwr yn y car ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Maelor, Wrecsam. Dydy anafiadau'r teithiwr ddim yn rhai all beryglu bywyd.

Mae yna apêl am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn gyrru yn yr ardal cyn y ddamwain.

Dywedodd y Sarsiant Raymond Williams o Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu'r Gogledd eu bod yn cydymdeimlo â theulu'r beiciwr modur.

Mae plismyn arbenigol yn rhoi cefnogaeth i'w deulu, ac mae manylion yr achos yn cael eu danfon i'r crwner.

Bu'n rhaid cau'r ffordd am rai oriau rhwng Cerrigydrudion a Rhuthun ac roedd yna gyngor am gyfnod i bobl osgoi'r ardal.