Arestio dyn 44 oed ar amheuaeth o daro cerddwr a ffoi

Cyhoeddwyd

Mae dyn 44 oed o Gaerdydd wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â damwain ffordd ddifrifol yn y ddinas yn gynnar fore Sadwrn.

Dywed Heddlu De Cymru fod dyn 24 oed yn dal mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ar ôl cael ei daro tra'n cerdded ar hyd Heol Caerfilli ychydig ar ôl 01:00.

Cafodd y dyn ei arestio ar amheuaeth o yrru'n ddiofal, gyrru dan ddylanwad alcohol a methu â stopio wedi damwain.

Mae'r dyn a gafodd ei anafu yn cael triniaeth yn Ysbyty Athrofaol Cymru at anafiadau a gafodd eu disgfrifio fel rhai "all peryglu bywyd".

Wrth apelio am wybodaeth, dywedodd yr heddlu eu bod yn credu mai car arian oedd yn y gwrthdrawiad, ac y byddai'r digwyddiad wedi achosi difrod i'r cerbyd.