Sut siâp fydd ar Gymru heno?

Adeg cystadleuaeth Euro 2016 (ydych chi'n cofio 2016?) daeth hi'n amlwg fod tîm dynion Cymru'n chwarae gêm fach breifat.

Sylwodd rhai fod lluniau'r tîm cyn y gêm yn dechrau cymryd ffurfiau mwy a mwy rhyfedd a 'sgî-wiff'... ac wrth gwrs, fe ymunodd tîm cenedlaethol y merched yn yr hwyl.

Nos Wener, bydd merched Cymru yn wynebu Lloegr yng Nghasnewydd gan wybod y bydd buddugoliaeth yn sicrhau lle yng Nghwpan y Byd 2019.

Ond sut fydd y chwaraewyr yn ffurfio ar gyfer y llun cyn y gêm tybed?

Dyma'r tro cyntaf i'r tîm arbrofi gyda'r syniad, yn eu gêm yn erbyn Kazakhstan yn Astana mis Medi llynedd. Image copyright CBDC

Dyma'r tro cyntaf i'r tîm arbrofi gyda'r syniad, yn eu gêm yn erbyn Kazakhstan yn Astana mis Medi llynedd.


cc Image copyright CBDC

Fe wnaethon nhw gario ymlaen i wneud. Dyma i chi'r llun gafodd ei dynnu o'r tîm cyn eu gêm yn erbyn Bosnia Herzegovina yn Zeneca mis Tachwedd y llynedd.

Y llun mwyaf cam eto! Mae'n beryg' tro nesa' mai dim ond 10 chwaraewr fydd yn y llun!


Kazakstan

Rhai dyddiau ynghynt, dyma oedd eu hymdrech cyn eu gêm yn erbyn Kasakhstan yng Nghaerdydd. Beth mae Natasha Harding (dde) wedi gwneud i ypsetio pawb d'wedwch?


Dyma beth oedd lluniau tîm cyn y gêm yn arfer edrych fel...ond oedden nhw'n ddyddiau da? Image copyright CBD Cymru

Dyma beth oedd lluniau tîm cyn y gêm yn arfer edrych fel... ond oedden nhw'n ddyddiau da?


Bosnia Herzegovina. Image copyright CBD Cymru

O bosib y llun mwyaf rhyfedd hyd yn hyn, yn Stadiwm Libery mis Mehefin eleni cyn y gêm yn erbyn Bosnia Herzegovina.


rwsia Image copyright Huw Evans picture agency

'Doedd dim rhyfedd bod y tîm wedi malu Rwsia yng Nghasnewydd yn gynharach eleni gyda chynllun mor drefnus!


Lloegr Image copyright PA

A'r gêm ddiwethaf yn erbyn Lloegr? Dyma nhw yn Southampton mis Ebrill eleni.


tîm dan 19 Image copyright Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae hyd yn oed y tîm dan 19 wedi dechrau dilyn yr arferiad, fel cyn eu gêm yn erbyn Portiwgal mis Ebrill.

Does neb yn siŵr iawn beth yw gwraidd arferiad y tîm cenedlaethol o dynnu llun grŵp cam, ond mae'n dechrau edrych fel bod yn denu llwyddiant... dewch i obeithio!

Cofiwch bydd y gêm yn erbyn Lloegr heno ar gael i'w gwylio'n fyw ar Cymru Fyw. Cic gyntaf 19:45.