Nôl i'r ysgol: Sêr sydd ddim 'di newid dim

Ar ôl gwyliau haf hir a chynnes (am unwaith), mae hi'n amser mynd yn ôl i'r ysgol unwaith eto.

Amser hapusaf eich bywyd? Efallai. Efallai ddim. Ond cofiwch blant, mae yna ddigon o amser i chi wneud eich marc ar y byd (neu Gymru, o leia'), fel y sêr isod...

Dylan Jones
Image caption Tybed oedd Dylan Jones yn gwneud jôcs sâl yn lle gweithio'n galed?
Dylan Ebenezer
Image caption Mae'n siŵr mai gwersi ymarfer corff oedd hoff wersi Dylan Ebenezer
Amber Davies Image copyright BBC / ITV
Image caption Ylwch ciwt oedd Amber Davies pan oedd hi'n ddisgybl yn Ysgol Twm o'r Nant!
Aled Hughes Image copyright Aled Hughes
Image caption Ydy bywyd wedi bod yn anodd, Aled Hughes? Mae'r cyrls melyn wedi diflannu yn llwyr...
Guto Harri
Image caption Cyfathrebwr brwd yw Guto Harri... mae'n debyg fod gyrfa fel cogydd ddim wedi digwydd
Eleri Sion yn barod i greu rhagor o lanast yn y gegin?
Image caption Mae'r gwallt ychydig yn oleuach, ond mae'n siŵr fod Eleri Siôn wastad wedi bod yn un siaradus... druan o'i hathrawon!
Daniel Evans
Image caption Roedd Daniel Evans yn Ysgol Gyfun Rhydfelen pan ennillodd wobr Richard Burton yn 1990
Ydi'r gynghanedd wedi dod yn gaws i Hywel ers ei ddyddiau yn y 'British'? Image copyright Empics
Image caption Beth ddigwyddodd i dy wên di, Hywel Gwynfryn?!
Llyr
Image caption Roedd Llŷr Griffiths Davies yn edrych ymlaen yn arw at gael dechrau yn Ysgol Dyffryn Teifi!

Hefyd o ddiddordeb

Pynciau Cysylltiedig