'Greddf' dyn wnaeth iddo atal car rhag taro torf yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Niinemae cyn ac ar ôl cael triniaeth yn dilyn y digwyddiad

Mae dyn o Gaerdydd gafodd ei ddisgrifio fel "arwr" ar ôl atal car rhag gyrru mewn i dorf o bobl wedi dweud ei fod wedi ymddwyn yn "reddfol".

Fe wnaeth Andrew Niinemae ymyrryd pan gafodd car ei yrru tuag at bobl y tu allan i dafarn yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd ddiwedd Mehefin.

Dywedodd tystion ei fod wedi "arbed bywydau" wrth chwalu ffenest y car a cheisio tynnu'r brêc llaw.

Cafodd y digwyddiad ei ddisgrifio gan Heddlu'r De fel un "syfrdanol". Does neb wedi cael eu cyhuddo o drosedd eto.

'Coes wedi chwalu'

Fe ddioddefodd Andrew Niinemae glwyf i'w goes chwith, a niwed i gymalau a chyhyrau yn ei freichiau a'i goesau yn y digwyddiad.

Nid yw wedi gallu gweithio ers hynny, ond mae'n gobeithio gallu ailafael yn ei waith fel peiriannydd telegyfathrebu fis nesaf.

Mae wedi dweud wrth BBC Wales Today beth mae'n ei gofio o'r digwyddiad, a ddaeth toc wedi hanner nos ddydd Sadwrn 30 Mehefin.

Dywedodd ei fod wedi atal ffrwgwd rhwng dau ddyn nad oedd yn eu nabod, ac yn fuan wedyn bod car wedi casglu un o'r dynion cyn gyrru at bobl ar y pafin y tu allan i dafarn Royal Oak.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Mr Niinemae fe wnaeth y car yrru at bobl oedd yn sefyll tu allan i dafarn y Royal Oak

"Nes i chwalu fy ffordd drwy'r ffenestr ochr y gyrrwr, a cheisio llusgo'r gyrrwr allan o'r car ond roedd ganddo wregys ymlaen," meddai Mr Niinemae.

"Felly wedyn nes i neidio mewn i'r car, mynd am y brêc llaw ac yn amlwg nes i ddim llwyddo i'w gyrraedd.

"Fe aeth e wedyn am yn ôl ar gyflymder. Fe wnaeth y car, o beth roedd e'n teimlo fel i mi yn y car, droelli a tharo tacsi o beth glywais i, ac fe wnaeth hynny ddal fy nghoesau rhwng y tacsi a'i gar e.

"Wedyn fe wnaeth e yrru ffwrdd ac mae'n rhaid bod e wedi taro'r car eto neu rywbeth achos fe wnes i ddisgyn allan ac ymbalfalu tuag at orsaf fws, ble nes i sylwi bod fy nghoes wedi'i chwalu."

Arestio un dyn

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn cytuno gyda thystion oedd wedi'i ddisgrifio fel arwr, dywedodd: "Dim ond greddf oedd ceisio gwneud beth wnes i.

"Doedd e ddim fel mod i wedi meddwl 'dwi'n mynd i fod yn arwr fan hyn'."

Dywedodd Mr Niinemae ei fod yn poeni y gallai ymosodiadau gyda cheir fod ar gynnydd.

"Mae'n cymryd un person gwallgof i dynnu mewn a tharo criw o bobl, wedyn maen nhw yn ôl ar y ffordd a ffwrdd â nhw," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Andrew Niinemae nad oedd wedi bwriadu bod yn arwr

"Mae fel cael yr arf mawr yma, heb fod yn gorfod cael gwn, y mae pawb ei berchen.

"Mae pawb ar y ffordd, ceir ym mhobman felly mae e jyst yn fyd gwallgof."

Fe wnaeth yr heddlu arestio dyn o Drelái yng Nghaerdydd ym Maes Awyr Gatwick ym mis Gorffennaf, ond nid yw wedi cael ei gyhuddo ac mae wedi'i ryddhau "dan ymchwiliad".

Does neb arall wedi eu harestio mewn cysylltiad â'r ymchwiliad ac yn gynharach yn y mis fe wnaeth yr heddlu apelio eto am dystion neu unrhyw un a gwybodaeth i gysylltu â nhw.