O ble ddaeth yr hashnod #MenywodCŵlCymreig?

Mae pawb yn ymwybodol fod merched Cymru yn cŵl, wrth gwrs. Ond yn ystod y Steddfod eleni, cafodd yr hashnod #MenywodCŵlCymreig ei fathu am y tro cyntaf.

Llio Elain Maddocks yw awdur cyfres o negeseuon trydar oedd yn dathlu llwyddiannau rhai o ferched Cymru, mewn meysydd mor amrywiol â llenyddiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, cerddoriaeth a mwy.

Image caption Catrin Dafydd, Gwenno Saunders ac Alaw Griffiths - rhai o'r merched gafodd y teitl 'Menyw Cŵl' gan Llio Elain Maddocks

Bellach, mae'r hashnod wedi tyfu fel caseg eira, ac mae grŵp Facebook newydd wedi denu dros 4,000 o aelodau mewn wythnos.

Cafodd Cymru Fyw sgwrs â Llio ynglŷn â'r hyn sydd wedi digwydd yn y bythefnos diwethaf:

Beth oedd y cymhelliad dros sefydlu'r hashnod yn y lle cyntaf?

Mi ddechreuodd yr holl beth yn eithaf naturiol. Dwi wedi bod i ffwrdd yn teithio am chwe mis, ond ro'n i'n dilyn yr Eisteddfod ar Twitter, ac wrth fy modd yn gweld cymaint o ferched yn llwyddo mewn gwahanol feysydd.

Nes i benderfynu dechrau edefyn ar Twitter i enwi merched dwi'n eu hedmygu neu sy'n ysbrydoliaeth i ferched eraill. Nes i ofyn i bawb enwebu eu hoff ferched nhw hefyd fel mod i'n gallu dysgu am bobl eraill, ac mi dyfodd yr holl beth o'r fan honno.

Roedd llwythi o ferched yn cynnig enwau, ac roedd o'n ffordd wych i bawb ddarganfod merched hynod o cŵl o bob math o gefndiroedd, a dod i adnabod ein gilydd.

Doedd 'na ddim elfen exclusive iddo o gwbl, mae o'n grŵp agored i bawb, ac fel dywedodd nifer o bobl ar Twitter - os ydych chi'n ferch ac yng Nghymru neu o Gymru, 'da chi'n cŵl.

Beth oeddet ti'n ei obeithio fyddai'n dod ohono fo?

I fod yn hollol onest, doedd gen i ddim syniad y byddai'n datblygu i fod yn rwydwaith mor gryf.

Nes i ddechrau'r edefyn Twitter gan enwi Catrin Dafydd a Manon Steffan Ros yn dilyn eu llwyddiant Eisteddfodol, yna mi es i gysgu a pan ddeffrais y bore wedyn ges i ddipyn o sioc o weld cymaint o bobl oedd wedi ymuno â'r edefyn.

Roedd o'n gymaint o bleser darganfod a sgwrsio efo merched eraill na fyddai wedi cyfarfod heb yr hashnod.

Mae'n amlwg o'r ymateb bod angen rhywbeth fel hyn arnom ni yng Nghymru.

Beth yw bwriad y grŵp Facebook, Menywod Cŵl Cymreig?

Cafodd y grŵp Facebook ei ddechrau gan Melangell Dolma ar ôl sylwi bod angen gofod i ni allu trafod yn haws, a phostio am ddigwyddiadau a phrosiectau er mwyn gallu cefnogi ein gilydd.

Mae gwahoddiad agored i bawb ymuno â'r grŵp Facebook, felly plis peidiwch bod yn swil!

Mae o'n ofod saff a chefnogol, a does dim barnu yno. 'Da ni jest eisiau helpu a chefnogi ein gilydd.

Mae 'na lot o bobl yn rhannu tudalennau eu busnesau neu'n gofyn am gyngor, ac mae lot wedi sôn am ddechrau cynllun mentora drwy'r grŵp, ac mi fyddwn i wrth fy modd yn helpu datblygu cynllun o'r fath.

Dwi hefyd wedi sefydlu cylchlythyr misol fydd yn dechrau mis Medi, sy'n mynd i roi proffil o leia' un merch pob mis, yn ogystal â hysbysebu digwyddiadau, arddangosfeydd, perfformiadau - unrhywbeth sy'n cael ei greu neu ei drefnu gan ferched yng Nghymru a thu hwnt.

Image copyright Llio Elain Maddocks
Image caption Mae Llio yn teithio ar hyn o bryd, ond diolch i'r cyfryngau cymdeithasol, dydy Cymru byth yn bell i ffwrdd!

Pam fod angen rhywbeth o'r fath?

Er bod cymaint o ferched llwyddianus a chryf yng Nghymru, doedd dim un gofod i ni gyd allu ei rannu a'i ddefnyddio i drafod a chefnogi ein gilydd.

Mae nifer o feysydd proffesiynol yn dal i gyflogi mwy o ddynion mewn swyddi arwain neu uwch-reolwyr ac felly mae'n anodd weithiau i ferched ifanc ddod o hyd i fenyw broffesiynol y maen nhw'n eu parchu.

Drwy gysylltu â'n gilydd mewn rhwydwaith cryf, gobeithio y gallwn ni ysbrydoli ein gilydd, dysgu o'n gilydd, a thyfu gyda'n gilydd.

line break

Hefyd o ddiddordeb: