Tafarn cyntaf i agor yn Radur ers 15 mlynedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith perchnogion Radyr Tap yw agor y tafarn ar y safle erbyn diwedd Awst

Mae maestref Radur yng Nghaerdydd yn paratoi i agor ei thafarn gyntaf ers 15 mlynedd.

Mae un o'r ymgyrchwyr sydd wedi bod yn galw am ailagor tafarn yn yr ardal wedi dweud y bydd yn adnodd pwysig i'r gymuned ac yn lle i sector fragu Cymru werthu cynnyrch.

Er bod rhai pryderon am effaith y tafarn ar drigolion lleol, mae'r cyngor cymuned yn hyderus bod galw am y tafarn yn yr ardal.

Mae'r perchnogion yn gobeithio agor Radyr Tap erbyn penwythnos gŵyl y banc fis Awst.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Russell Todd, sylfaenydd Llwybr Cwrw'r Cymoedd, yn gweld agor tafarn fel cyfle i fragwyr lleol werthu eu cynnyrch

Roedd Russell Todd ymhlith un o'r ymgyrchwyr gwreiddiol aeth ati i gynnig agor tafarn yn Radur, gan ei weld nid yn unig fel lle i gymdeithasu ond fel adnodd pwysig i'r gymuned.

Dywedodd iddo weld, ar ôl lansio ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol, "pa mor bwysig oedd cael tafarn i'r bobl leol".

Yn ogystal, dywedodd Mr Todd: "Mae'r sector bragu yng Nghymru, yn Ne Cymru yn arbennig, yn tyfu, mae'n gwneud yn eithaf da, ond mae rhaid iddyn nhw gael rhywle i werthu eu cynnyrch, so mae tafarnau newydd yn hollbwysig."

Er bod gan y clwb golff lleol drwydded i werthu alcohol, nid oes tafarn wedi bod yn y faestref ers 2003.

Pryderon lleol

Er hynny, mae rhai trigolion wedi mynegi eu pryder am sŵn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wrth ymateb i'r ceisiadau cynllunio.

Ar ran y cyngor cymuned lleol, dywedodd y cadeirydd Ralph Vaughan bod y mwyafrif mewn cyfarfod cyhoeddus o blaid agor tafarn yn yr ardal.

"Ni'n teimlo am y rheina sy'n byw tu ôl," meddai, gan ychwanegu bod y cyngor cymuned wedi ffurfio llythyr i'w anfon atynt i dawelu eu hofnau.

Ychwanegodd Mr Vaughan: "Ni'n eitha' hapus i ddodi pwysau ni tu ôl i'r fenter ond mae'n rhaid cadw popeth yn union yr un peth â mae e fan hyn nawr."