Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn 11 Awst

Mae'r wythnos yn dirwyn i ben, felly mwynhewch y delweddau olaf o Eisteddfod Caerdydd.

Felly dyna beth mae Siôn Corn yn ei wneud yr adeg yma o'r flwyddyn
Image caption Felly dyna beth mae Siôn Corn yn ei wneud yr adeg yma o'r flwyddyn
Perfformiad teimladwy yn yr Unawd Cerdd Dant
Image caption Perfformiad teimladwy gan Trefor Pugh a ddaeth yn drydydd yn yr Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd
Beirniaid
Image caption Ond mae'n amhosib dweud os yw'r beirniaid wedi'u plesio neu beidio!
Cymdeithas offerynnau traddodiadol 'Clera' yn 'jamio' yn y Tŷ Gwerin
Image caption Cymdeithas offerynnau traddodiadol 'Clera' yn 'jamio' yn y Tŷ Gwerin
Yr hyn sydd tu ôl y geiriau
Image caption Yr hyn sydd tu ôl i eiriau mawr Canolfan y Mileniwm
Elin Edwards a'i fand Thallo'n perfformio ar lwyfan Llywodraeth Cymru
Image caption Elin Edwards a'i band Thallo'n perfformio ar lwyfan Llywodraeth Cymru
Mae'n iawn i chi, ond rhaid i rywun chwythu'r holl falŵns yma!
Image caption Mae'n iawn i chi... ond mae'n rhaid i rywun chwythu'r holl falŵns yma!
Yr actores a'r ddawnswraig Eddie Ladd mewn perfformiad grymus o 'Disgo Distaw Owain Glyndŵr' ar risiau'r Senedd
Image caption Yr actores a'r ddawnswraig Eddie Ladd mewn perfformiad grymus o 'Disgo Distaw Owain Glyndŵr' ar risiau'r Senedd
Gweithwyr
Image caption Yn barod ar gyfer unrhyw argyfwng yn y Pafiliwn
Lle 'sych' i guddio rhag y glaw?
Image caption Lle 'sych' i guddio rhag y glaw?
Taro Tant yn y Tŷ Gwerin
Image caption Taro Tant yn y Tŷ Gwerin
Huw Stephens
Image caption Huw Stephens yw Llywydd yr Ŵyl eleni. Yn ei araith yn y Pafiliwn, disgrifiodd Eisteddfod Caerdydd fel un 'gynhwysol, aml-ddiwylliannol, braf, croesawgar a byrlymus'
Dyma sut i fwynhau hufen iâ yn y glaw
Image caption Dyma sut i fwynhau hufen iâ yn y glaw
Hywel Gwynfryn
Image caption Y darlledwr Hywel Gwynfryn, un o awduron y dydd yn Y Babell Lên, yn trafod ei gyfrol David Lloyd: Llestr Bregus
Tŷ Gwerin
Image caption Mae 'di bod yn Steddfod anhygoel! Hwyl tan y flwyddyn nesaf

Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig