Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn olaf // The Eisteddfod in pictures: The final Saturday

Mae'r wythnos yn dirwyn i ben, felly mwynhewch y delweddau olaf o Eisteddfod Caerdydd. Cofiwch bod uchafbwyntiau'r cystadlu a'r holl ganlyniadau ar gael ar ein gwefan arbennig o'r Steddfod.

It's the Eisteddfod's final day and here are some of the best moments from Saturday. You can see highlights of the festival on our special Eisteddfod website.

Felly dyna beth mae Siôn Corn yn ei wneud yr adeg yma o'r flwyddyn // So this is how Santa passes the time in August
Image caption Felly dyna beth mae Siôn Corn yn ei wneud yr adeg yma o'r flwyddyn // So that's how Santa passes the time in August
Perfformiad teimladwy yn yr Unawd Cerdd Dant
Image caption Perfformiad teimladwy gan Trefor Pugh a ddaeth yn drydydd yn yr Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd // A passionate performance in the Cerdd Dant Solo competition
Beirniaid
Image caption Ond mae'n amhosib dweud os yw'r beirniaid wedi'u plesio neu beidio! // But it's impossible to tell if the judges are impressed or not!
Cymdeithas offerynnau traddodiadol 'Clera' yn 'jamio' yn y Tŷ Gwerin // Traditional instrumentalists jam in the Tŷ Gwerin (Folk tent)
Image caption Cymdeithas offerynnau traddodiadol 'Clera' yn 'jamio' yn y Tŷ Gwerin // Traditional instrumentalists jam in the Tŷ Gwerin (Folk tent)
Yr hyn sydd tu ôl y geiriau // What's behind the words?
Image caption Yr hyn sydd tu ôl i eiriau mawr Canolfan y Mileniwm // Behind the words at the Millennium Centre
Y darlledwr Hywel Gwynfryn oedd awdur y dydd heddiw yn y Babell Lên // Broadcaster Hywel Gwynfryn discussed his biographies of David Lloyd and Ryan and Ronnie in the Pabell Lên
Image caption Y darlledwr Hywel Gwynfryn oedd awdur y dydd heddiw yn y Babell Lên // Broadcaster Hywel Gwynfryn discusses his biographies of David Lloyd and 'Ryan and Ronnie' in the Babell Lên
Elin Edwards a'i fand Thallo'n perfformio ar lwyfan Llywodraeth Cymru // Elin Edwards and her band Thallo perform on the Welsh Government stage
Image caption Elin Edwards a'i band Thallo'n perfformio ar lwyfan Llywodraeth Cymru // Elin Edwards and her band Thallo perform on the Welsh Government stage
Mae'n iawn i chi, ond rhaid i rywun chwythu'r holl falŵns yma!
Image caption Mae'n iawn i chi... ond mae'n rhaid i rywun chwythu'r holl falŵns yma! // It's all very well, but someone's got to inflate all those balloons!
Yr actores a'r ddawnswraig Eddie Ladd mewn perfformiad grymus o 'Disgo Distaw Owain Glyndŵr' ar risiau'r Senedd
Image caption Yr actores a'r ddawnswraig Eddie Ladd mewn perfformiad grymus o 'Disgo Distaw Owain Glyndŵr' ar risiau'r Senedd // Eddie Ladd and an energetic performance in the show 'Disgo Distaw Owain Glyndŵr' on the steps of the Senedd building
Gweithwyr
Image caption Yn barod ar gyfer unrhyw argyfwng yn y Pafiliwn // Poised and ready for any emergency in the Pavilion
Lle 'sych' i guddio rhag y glaw? // Posted without comment
Image caption Lle 'sych' i guddio rhag y glaw? // Keeping 'dry' on a rainy day?
Taro Tant yn y Tŷ Gwerin // Striking a chord in the Tŷ Gwerin
Image caption Taro Tant yn y Tŷ Gwerin // Striking a chord in the Tŷ Gwerin
Huw Stephens
Image caption Huw Stephens yw Llywydd yr Ŵyl eleni. Yn ei araith yn y Pafiliwn, disgrifiodd Eisteddfod Caerdydd fel un 'gynhwysol, aml-ddiwylliannol, braf, croesawgar a byrlymus' // Huw Stephens is the Cardiff Eisteddfod's Honorary President, and in his address from the stage he described this year's festival as 'inclusive, multicultural and welcoming'
Dyma sut i fwynhau hufen iâ yn y glaw
Image caption Dyma sut i fwynhau hufen iâ yn y glaw // How to enjoy an ice cream in the rain
Mae 'di bod yn Steddfod anhygoel: Hwyl tan y flwyddyn nesaf // It's been a blast! See you all next year
Image caption Mae 'di bod yn Steddfod anhygoel: Hwyl tan y flwyddyn nesaf // It's been a blast! See you all next year

Hefyd o ddiddordeb: